MELFA SafePlus - роботите и хората в хармония

10.07.2015

Mitsubishi Electric разработи ново опционално решение за безопасност MELFA SafePlus за своите индустриални роботи от гамата MELFA F. Това е нова технология за ограничаване на скоростта, диапазона на движение и момента на робота при активиране на системата за безопасност, която позволява на оператора безопасно и контролирано да работи в зона с движещ се робот. В съвременната динамична производствена среда роботите и хората все по-често работят рамо до рамо. Интегрираното решение за безопасност на Mitsubishi Electric помага на производителите да увеличат производителността и да изведат сътрудничеството между хората и машините на ново ниво, което позволява на робота да продължи работата си в ограничени рамки, докато операторът е в неговия периметър на действие.

Новото решение “MELFA SafePlus” за индустриалните роботи от гамата MELFA F включва три основни функции:

Reduced Speed Control (ограничаване на скоростта) – функцията ограничава максималната скорост на робота до по-малко от 250 mm/s, когато е задействан. Това позволява на робота да продължи работа при безопасна скорост, когато операторът е в близост до него, примерно за подаване или разтоварване на материали.Могат да се дефинират две различни зони за ограничаване на скоростта, така че роботът може да адаптира поведението си в зависимост от това колко близо се намира операторът.

Limited Range Control (ограничаване на диапазона на движение) – тази функция предотвратява навлизането на робота в тази част на работната клетка, обслужвана от оператора. Системата наблюдава положението на четири точки от ръката на робота и предотвратява излизането на някоя от тях от предварително зададената равнина, когато е задействана системата за безопасност.

Torque Monitoring (мониторинг на момента) управлява скоростта и движението на робота, за да задържи изчисления момент в неговите стави под предварително зададеното ниво. Действителният момент в ставите постоянно се следи и роботът веднага ще бъде спрян, ако моментът надхвърли предварително зададеното ниво. Това осигурява безопасно спиране на робота при сблъсък с оператор и защитава и оборудването.

В допълнение, всички роботи от гамата F са снабдени с функции Safe Torque Off и Safe Stop, които осигуряват изключване на двигателя и спиране на робота в случай на грешка. Това почти изцяло предотвратява риска от сблъсък с периферни устройства и други компоненти.

 

Какво е необходимо за решението MELFA SafePlus?

• решението може да се използва с всеки робот от гамата F, без значение дали е тип D или Q;

• фърмуер със сертификат за безопасност за контролер за управление на робот CR750/CR751

(версия R6/S6 или по-нова);

• софтуер RT Toolbox2 версия 3.30G или по-нова, която да поддържа функциите за безопасност;

• модул с опции за безопасност (4F-SF001-01) за свързване на входовете за безопасност. Ако модулът с опции за безопасност не е свързан, функциите за безопасност не са налични;

• програмиране;

• опцията за безопасност се поддържа от RT Toolbox2 версия 3.30G.

Back to all news