Нови усилватели MR-J4-A-RJ от Mitsubishi Electric

13.05.2015

С новите сервоусилватели MR-J4-A-RJ Mitsubishi Electric усъвършенства усилвателите MR-J4-A с функция за позициониране. Опростена позиционираща система може да се направи и без контролер (отделен позициониращ модул), тъй като вече функцията по позициониране (режими на дефиниране на кривите в таблица, програмен алгоритъм и индексно управление) е директно вградена в сервоусилвателя MR-J4-A-RJ. Този нов модел е напълно съвместим с по-стария MR-J4-A.

Поради съвместимостта на вградените функции за позициониране, MR-J4-A-RJ може да замени и усилвателите MR-J2S-CL и MR-J3-T.

Характеристики:

• съвместим със стандарт MR-J4-A за управление по аналогов вход и импулсна поредица;

• поддържа A / B / Z - диференциален сериен енкодер за напълно затворена система и възможност за работа с линеен серводвигател посредством допълнителен CN2L конектор;

• вградена функция за позициониране до 256 точки с таблица, програмен алгоритъм или прецизен индексен механизъм;

• интерфейсът за управление може да бъде DI /O или RS-422;

• при програмния метод могат да бъдат зададени 256 различни програми с помощта на 25

различни специални инструкции;

• в паметта могат да се съхраняват до 640 стъпки;

• сервоусилвателят е съвместим с MR-J2S-CL.

Преглед на функцията за позициониране:

• метод с таблица с точки;

• задаване на данните за позиция, скорост на серводвигателя и времева константа за усилване/declaration;

• могат да бъдат зададени до 255 точки и да се избира между DI/O или RS-422 комуникация;

• съвместимост с MR-J3-T с изключение на CC-Link комуникация.

Програмен метод

• могат да бъдат зададени 256 различни програми с помощта на 25 различни специални инструкции;

• в паметта могат да бъдат съхранени максимум 640 стъпки;

• съвместимост с MR-J2S-CL.

Метод на индексиране:

• позиционирането се извършва със задаване на до 255 поравно разпределени станции;

• при завъртане към целевата станция, усилвателят ще избере автоматично най-кратката

посока на завъртане или определената посока на завъртане;

• съвместимост с MR-J3-T с изключение на CCLink комуникация.

Back to all news