Новите клеми 221 на WAGO

09.07.2016

Свързващите клеми от серията 221 е на разположение във варианти за 2, 3 и 5 проводника и може да захваща сигурно едножилни проводници със сечения от 0,14 до 4 mm2 и многожилни проводници със сечения от 0,2 до 4 mm2. В сравнение с доказания предходен модел (серията 222) новата свързваща клема се нуждае от 40% по-малко пространство. Освен това, прозрачният корпус предоставя възможност за ясно разпознаване на недостатъчно вкараните проводници, както и на проводниците с недостатъчна дължина на оголване на изолацията. Два леснодостъпни отвора предоставят удобни условия за проверка дори в монтирано състояние.
WAGO разширява гамата от аксесоари за свързващите клеми от серията 221 с нов монтажен адаптер. С негова помощ вече е възможно използването на иновативните свързващи клеми COMPACT върху монтажната шина за всички видове.
Лесен достъп и лекота при разполагането на свързаните проводници - това изискват валидните стандарти на Асоциацията по електроника, електротехника и информационни технологии (VDE) за цялото електрооборудване в разпределителната кутия. В бъдеще електромонтажниците могат да изпълняват тези изисквания и без да се налага да се отказват от използването на свързващата клема COMPACT за всички видове проводници - благодарение на новия монтажен адаптер, който гарантира устойчиво захващане на малките клеми върху монтажната шина и предлага допълнителни възможности за маркиране.
Новият монтажен адаптер (221-500) е подходящ за всички клеми от серията 221. Той може да бъде поставен върху монтажната шина както в изправено, така и в легнало странично положение, като освен това при необходимост може да бъде монтиран и върху гладки повърхности с помощта на винтове. При всички четири варианта на монтаж сочещата напред страна остава свободна. Тя е на разположение за поставяне на самозалепваща лента за маркировка, чрез което се гарантира прегледност в разпределителната кутия и при последващи приспособявания или разширения на инсталацията.
Съответстващ на практическите изисквания дизайн
Благодарение на специалния си дизайн монтажният адаптер разполага с многобройни предимства: Отворен от едната си страна, той предлага на монтажника възможност за задействане на лоста за отваряне на клемите дори в легнала странична позиция.  В резултат на това проводниците могат да бъдат свързвани - и отново разкачвани - в адаптера както преди, така и след монтирането на клемата. Освен това, дизайнът е така проектиран, че във всяка позиция на клемата да е на разположение отвор за проверка. Така се дава възможност за извършване на проверки на напрежението, когато свързващите клеми се намират в адаптера.

Back to all news