Ново поколение инвертори от Mitsubishi Electirc

21.10.2016

Несравнимата гама FR‑F800 на Mitsubishi Electric: технология за задвижване от ново поколение, предназначена за ненадминати икономии на енергия, оптимизирано управление на скоростта, опростен пуск в експлоатация и гъвкавост.
Гамата FR‑F800 е основно предназначена за използване с помпи, вентилатори и компресори, както и ОВК приложения. Гамата разполага с множество иновативни функции, които позволяват оптимален компромис между ефективност и прецизност на упраавлението.
В центъра на гамата FR‑F800 се намира усъвършенстван PID контролер. Това означава, че управлението на вентилатори, помпи и компресори се осъществява лесно, без нужда от външни контролери. Освен това, вграденият програмируем логически контролер осигурява истинска възможност за самостоятелна работа. Някои от новите функции на PID управлението:
- Едно задвижване може да управлява няколко помпи
- Втори PID контролер
- Директен достъп до зададена настройка на PID контролера през дисплея
- Функция "разбъркване" на помпата
- Задържане на изхода на PID контролера (включително при работа с няколко помпи)
- Предварително предупреждение за горен / долен праг на PID контролера
- Детекция на спукана тръба / защита срещу работа на сухо
- Цифрово избираеми настройки на PID контролера
- Плавно пълнене на тръбите за предотвратяване на хидравличен удар
- Предотвратяване на хидравличен удар при спиране
- Функция за предварително зареждане на PID контролера
- Функция за усилване преди състояние "Сън"
- Автоматична настройка за усилване на PID контролера

Уникален алгоритъм позволява позволява прецизна идентификация на кривата на вентилатора или помпата на прикачения товар, а така също и сигнализиране тогава когато натоварването е извън регулируеми граници. Това позволява детекция на задръстени помпи, замърсени импелери или скъсани ленти. Този метод на детекция помага да се избегнат посещенията на място, свързани с други системи. При помпите, циклите на почистване могат да се извършват автоматично или да се задействат от потребителя.
Функцията за подгряване на мотора може да се използва, за да се избегне събирането на влага по намотките по време на периоди на бездействие, както и преди пуск на мотора. Функцията може да се използва и за намаляване на кондензацията или за предпазване на помпената станция от замръзване.
В случай на аварии като пожари, непрекъснатостта на задвижване на вентилатора за екстракция или създаване на налягане често е с най-висок приоритет. Тази функция може да се използва, за да позволи на системата за задвижване да поддържа работата на мотора до унищожаване, без да взема под внимание защитните функции, дори ако честотният регулатор открие неизправност.
Всички задвижвания на Mitsubishi Electric позволяват на потребителите да реализират икономии на енергия, но FR‑F800 разполага с множество специални функции, които дават възможност за още по-голяма ефективност. Така например, ние сме разработили алгоритъм за настройка, наречен Advanced Optimum Excitation Control (AOEC). Тази характеристика означава, че икономията на енергия може да бъде оптимизирана дори и за товари, които изискват висок въртящ момент на ускорение или спиране. Така например, системата за задвижване може да управлява вентилаторите за външно охлаждане посредством вградената функция за детекция на температурата на средата за максимално увеличаване на ефективността на системата. По този начин се намалява и проникването на външен въздух, който може да бъде замърсен. Подобно на функцията за пуск / спиране, използвана в съвременните автомобили, системите за задвижване от гама FR‑F800 разполагат с възможността за изключване на всички ненужни вериги по време на режим на готовност, с цел да се намали потреблението на енергия, така че да се подава само 24 VDC захранване с цел поддържане на управлението. Рестартирането става в рамките на 1 секунда, което означава, че няма въздействие върху експлоатационната готовност на системата. Ефектът на енергоспестяване може да бъде разпределен чрез мрежата или дисплея.
В Mitsubishi Electric вярваме, че клиентите трябва да могат да избират най-подходящите двигатели за приложенията си. С тази цел, в новата гама FR‑F800 ние внедрихме опростена автоматична настройка с оптимални работни характеристики , която позволява свързване на IM или PM двигатели. Благодарение на това, клиентите ни могат да използват използват plug-and-play технологията, и да достигат висока надеждност и ефективност на системата.
Гамата FR‑F800 разполага с двуканална функция за аварийно спиране. Това гарантира безопасна работа в съответствие с Европейската директива за машините. По този начин гамата FR‑F800 отговаря на стандартите EN ISO13849-1/PLd категория. 3, EN 61508 и EN 61800-5-2 SIL2 .
Функционалността парола на гамата FR‑F800 ви позволява да ограничите достъпа чрез устройство за параметризация, мрежа и функцията програмируем логически контролер.
С помощта на USB или софтуерен пакет FR-Configurator2 клиентите могат спокойно за понижават или повишават параметрите. Също така можете да използвате вградените инструкции на приложението. Интегрираните функции осцилоскоп / проследяване са идеални помощници при локализиране на повреда и въвеждане в експлоатация. Допълнителен елемент е вградения софтуер за свободно програмиране на програмируеми логически контролери, базиран на GXWorks2. По този начин програмирането може да бъде извършено с помоща на само едно свързване.
Вградената 6K стъпкова PLC функция позволява задвижването да бъде персонализирано според индивидуалните нужди и може да избегне необходимостта от отделно мастер устройство. Функцията PLC може да бъде разширена чрез входно / изходни опционални карти. Функцията PLC може също така да управлява функции, които не са свързани със задвижването, например управление на сигнални лампи, клапани, вентили и т.н.

Mitsubishi Electric добави следните функции, които целят да осигурят продължителен живот и максимална експлоатационна готовност на устройството:
- 3-проводников вентилатор - ако скоростта на вентилатора за охлаждане падне под 50% устройството изпраща предварителна аларма. Това позволява на сервизния инженер лесно да провери / замени монтираните на тавана вентилатори
- Брояч на пусковата верига - Измерваме колко пъти е било включвано / изключвано захранването от мрежата на задвижването. Честите цикли на включване / изключване на захранването може да съкрати очакваната продължителностт на живота на VFD
- Има измерване на диелектричната якост на кондензатора, което ви помага да планирате смяна преди да се намали ефективността на системата.

Вградена функция за графично проследяване ви позволява да изберете 8 от 72 канала, с цел да можете лесно да разберете какво се е случило преди и след аларма. Данните могат да се съхраняват автоматично върху достъпно в търговската мрежа USB, например за изпращането им към отдела за техническа помощ с цел по-нататъшно проучване.

Техническо ръководство

Back to all news