Системи за събиране и анализ на информация за машини и съоръжения

03.11.2016

Системи за събиране и анализ на информация за машини и съоръжения
WERMA предлага евтина и ефективна безжична система, наречена WIN (Wireless Information Network), която може да бъде инсталирана на всякаква машина и съоръжение, без оглед на неговата възраст и спецификация.
WIN комбинира светлинни сигнални колони с безжична връзка и лесен за употреба софтуер.
Системата се базира на съществуващите светлинни колонки WERMA, към които може да бъде добавена.
Анализ на производителността с едно натискане на бутон
Към светлинната колонка се добавя безжичен предавател, който следи и предава състоянието на машината до приемник, свързан чрез USB към компютър. Приемникът приема и следи до 50 предавателя, всеки от които може да предава до 8 различни статуса.
Предавател с брояч при WIN slave performance/WIN transmitter performance
Втори вид предавател, наречен WIN slave performance/transmitter performance, има цифров вход за брояч. Той може да предава до 6 статуса и данни за количество произведени детайли, цикли или друг подобен параметър.
Добър обхват на безжичната връзка
WIN има максимален обхват при пряка видимост до 300 метра. Всеки предавател може да работи като ретранслатор, увеличавайки максималния обхват до 900 метра. Ниската честота (EU: 868 MHz/USA: 915 MHz) осигурява по-стабилна връзка от алтернативни начини за свързване като WLAN и Bluetooth.
WIN – софтуер и функционалност
Control Station
Този модул визуализира в реално време кои машини работят и кои не.
Productivity Module
Productivity Module позволява да се анализира времето на работа за произволен период от време. Можете да зададете, например, последно денонощие или работна смяна. Това позволява да сравните как се уплътнява времето за работа в различни периоди и да вземете мерки за оптимизация.
Прозрачност на процесите в производството с Runtime Module
Runtime Module осигурява функционалност за проверка времето на работа и престой на вашите машини или работни станции. Използвайки този модул, бързо ще установите дали има модели на времето за престой и аварии. Това ще формира основа за подобряване ефективността на производствените процеси.

Back to all news