Schneider Electric

Products

Автоматизация и контрол

Закъснителни релета Zelio

Контролни релета

Електронни релета

Щепселни електромеханични релета

Аналогови преобразуватели

Интерфейсни релета

Броячи Zelio Count

Програмируеми релета

Датчици

Програмируеми контролери

HMI - интерфейс човек - машина

 

Електроразпределение - ниско напрежение

DOMAE миниатюрни прекъсвачи E60N+

ACTI 9 миниатюрни прекъсвачи MCB

ACTI 9 дефектнотокови защити RCD

ACTI 9 катодни отводители SPD

ACTI 9 товарови прекъсвачи

ACTI 9 управление на ел. вериги

ACTI 9 управление на осветлението, управление на времето и енергиен мениджмънт

ACTI 9 индикации

ACTI 9 устройства за постоянен ток

Автоматични прекъсвачи с лят корпус

Високомощни въздушни прекъсвачи

 

Управление и сигнализация

Сигнални колони

Сигнални лампи

Светлинно-звукови устройства

Бутони и индикатори

Пултове за управление

Джойстик контролери

 

Моторни задвижвания

Контактори

Моторни прекъсвачи

Разединители със стопяеми предпазители

Релета за защита от претоварване

Стартер контролери

Затворени моторни пускатели

Устройства за плавен пуск/стоп

 

Честотни и серво задвижвания

Компактни честотни регулатори

Стандартни честотни регулатори

Специализирани честотни регулатори

Серво задвижвания и мотори

Стъпкови задвижвания и мотори

Контролери за задвижвания

 

Разпределителни табла

Стенни табла

Специализирани табла

Стоящи табла

Универсални кутии

Температурен контрол

 

Индустриални щепсели и контакти

Щепсели и контакти PratiKa

Табла Kaedra

 

Захранвания и трансформатори

Захранвания

Трансформатори

 

Електрически ключове и контакти

За вграден монтаж

Влагозащитени

 

Other partners

Mitsubishi Electric

Factory Automation

COGNEX

Machine vision systems and solutions

Pilz

The spirit of safety

WAGO

Cage clamp connection technology

View all our partners