Schneider Electric

Щепселни електромеханични релета

  

 

  


 

 

 

Пълна гама от електромеханични релета, включващи интерфейсни, миниатюрни и силови релета от 1 CO до 4 CO контакта, до 30 A. В съответствие с международните стандарти и сертификати: IEC, UL, EAC, CSA, RoSH и REACH.

Максимум 4 контакта
  Ток от 3А до 30А
Голям избор на управляващо напрежение
Налични са няколко вида клеми: винтови, пружинен и Faston клеми
Гъвкави допълнителни аксесоари: модул за защита, синхронизиращ модул, поддържащ скоба и легенда за маркиране.

Лесени за използване:
• Визуални индикатори
• Бутон за тестване с един пръст
• Висока производителност, осигуряваща достъпност на машината и системата
• Широка гама за задоволяване на повечето индустриални приложения.

Приложения:
Машини и контролни панели в опаковковането, обработка на материали, изпомпване, ОВК и др. Сгради и инфраструктура. Енергийни разпределителни панели, обществени, ресторанти, търговски сгради, летища и др.

________________________________________________________________________________


Микро релета серия RSL

Микро релетата RSL предлагат предимствата на компактни размери и модулен дизайн. Тяхната малка ширина (6 мм / 0,236 инча) спестява място при монтиране на DIN шина.

Релета RSL се предлагат като:

• Предварително сглобена оферта: единична референция, включваща стандартно реле, монтирано на цокъл.
- В гнездото има защитна верига (срещу обратна полярност и пренапрежение) и LED индикатор стандартно;
- Предлагат се 2 вида клеми за кабелна връзка: винтови или пружинни клеми;
- Това предварително сглобено решение покрива широк диапазон от работни напрежения от 12 до 230 V.

• Оферта за монтаж на клиенти:
- Релето (стандартно или ниско ниво) и цокъла се избрат, както се изисква, в зависимост от работното напрежение на приложението;
- При поддръжка,  RSL микро реле може да бъде подменено без прекъсване на окабеляването.

________________________________________________________________________________

 

Интерфейсни мини релета серия RSB

Интерфейсни релетата RSB предлагат предимствата на компактни размери и модулен дизайн. Тяхната ширина (15.8 мм) спестява място при монтиране на DIN шина.

Релета RSB се предлагат като:

• Предварително сглобена оферта: единична референция, включваща стандартно реле, монтирано на цокъл.
- В гнездото има защитна верига (срещу обратна полярност и пренапрежение) и LED индикатор стандартно;
- Предлагат се с винтови клеми;
- Това предварително сглобено решение покрива широк диапазон от работни напрежения от 12 до 230 V.

• Оферта за монтаж на клиенти:
- Релето  и цокъла се избрат, както се изисква, в зависимост от работното напрежение на приложението;
- Предланите варианити на релета са:  12 A релета с 1 CO контакт, 16 A релета с  1 CO контакт и 8 A релета с 2 CO контакта;
- При поддръжка,  RSB реле може да бъде подменено без прекъсване на окабеляването.

________________________________________________________________________________

 

Интерфейсни мини релета серия RXG

Релета RXG са интерфейсни релета с Faston конектори за по-добра надеждност и стабилна инсталация. Те се използват в PLC приложения.

Релета RXG се предлагат като:

• Предварително сглобена оферта: единична референция, включваща стандартно реле, монтирано на цокъл.
- В гнездото има защитна верига (срещу обратна полярност и пренапрежение) и LED индикатор стандартно;
- Предлагат се с винтови клеми;
- Това предварително сглобено решение се предлага в две работни напрежения: 24 и 230 V.

• Оферта за монтаж на клиенти:
- Релето  и цокъла се избрат, както се изисква, в зависимост от работното напрежение на приложението;
- Предланите варианити на релета са: 10 A релета с 1 CO контакт и 5 A релета с 2 CO контакта;
- В този вариант релетата покриват широк диапазон от работни напрежения от 6 до 230 V;
- При поддръжка, RXG реле може да бъде подменено без прекъсване на окабеляването.

________________________________________________________________________________

 

Миниатюрни релета серия RXM

Миниатюрни RXM релета предлагат функции за лесно и подобрено управление на проста и сложна автоматизация. RXM релета за автоматичен контрол.

• По-широк избор на контакти (2, 3 и 4 CO);
• Широка гама напрежения на управляващата верига и различни типове контакти;
• Конфигуратор на разположение в Apple App и Android Play Store;

• Бутон за тестване с еднократно заключване;
• Механичен индикатор за състояние на контакт;
• Светодиод “Power On” за включване.

RXM миниатюрен релеен обхват включва:
• 12 A релета с 2 CO контакта, 10 A релета с 3 CO контакта, 6 A релета с 4 CO контакта и 3 релета с ниско ниво с 4 CO контакта (всички тези релета са с един размер);
• Цокли със смесени или отделни контактни клеми;
• Защитни модули (диоди, RC вериги или варистори), общи за всички контакти;
• Пластмасови и метални скоби;
• 2-полюсна паралелна шина, която може да се използва при свързване на отделните контактни клеми на цоклите, за да се опрости окабеляването;
• легенди за всички контакти, с изключение на RXZE2M114 и RXZE2S114S.

Тези релета се предлагат както в предварително сглобени, така и в клиентски сглобени оферти.

________________________________________________________________________________

 

Универсални релета серия RUM

RUM релета за автоматичен контрол. Универсални релета RUM имат функции за лесно и подобрено управление на прости и сложни автоматизирани системи.

• По-широк избор на контакти (2 и 3 CO);
• Широка гама напрежения на управляващата верига и различни типове контакти;
• Конфигуратор на разположение в Apple App и Android Play Store;
• Бутон за тестване с еднократно заключване;
• Механичен индикатор за състояние на контакт;
• Светодиод “Power On” за включване.

RUM релетата включват:
• 10 A релета с 2 и 3 CO контакта, и цилиндрични или плоски (тип Faston) щифтове (всички тези релета имат еднакви размери);
• Цокли със смесени или отделни контактни клеми;
• Защитни модули (диоди, RC вериги или варистори) или 1 таймерни модули, общи за всички RUM контакти;
• Поддържаща метална скоба за всички цокли на RUM;
• 2-полюсна паралелна шина, която може да се използва при свързване на отделните контактни клеми на цоклите, за да се опрости окабеляването;
• Легенди за всички контакти.

________________________________________________________________________________

 

Силови релета серия RPM

Силови релета RPM включват:

• 15А Релета с  1, 2, 3 и 4 CO контакта;
• Цокли с клеми със смесени контакти;
• Защитни модули (диод, RC верига или варистор) или 1 модул с таймер (тези защитни модули са общи за всички цокли, с изключение на таймерния модул, който може да се използва само за 3-полюсни или 4-полюсни цокли);
• Поддържащи метални скоби за едноконтактните релета;
• Бутон за тестване с еднократно заключване;
• Механичен индикатор „състояние на релето“;
• Подвижна легенда за идентификация на релето;
• адаптер за монтаж на релса или адаптер за монтаж на панел.

________________________________________________________________________________

 

Силови релета серия RPF

RPF силови релета включват:

• 30 А релета с 2 CO или 2 NO контакта;
• 4 или 6 щифта тип Faston;
• 2 щифта за бобината;
• Слот за монтаж на DIN шина;
• Два отвора  за монтаж на панел.

Other partners

Mitsubishi Electric

Factory Automation

COGNEX

Machine vision systems and solutions

Pilz

The spirit of safety

WAGO

Cage clamp connection technology

View all our partners