Schneider Electric

DOMAE миниатюрни прекъсвачи E60N+

  

 

  


 

 

 

E60N+Автоматични прекъсвачи E60N+  за приложение в жилищното строителство

Характеристики:

  • защита на електрическите вериги срещу токове на късо съединение;
  • защита на електрическите вериги срещу претоварване;
  • защита на персонала срещу непряк контакт при системи на заземяване TM и IT.

      Крива С

  • Номинален ток: от 6 до 40 А при 30º С;
  • Номинален ток: от 50 до 63 А при 40º С;
  • Крива на изключване - магнитният изключвател сработва между 5 и 10 пъти номиналния ток In.

________________________________________________________________________________

 

Дефектнотокови защити Domae Дефектнотокови защити Domae до 63А за приложение в жилищното строителство

Характеристики:

Управление и разединяване на електрически вериги;
Защита на потребителите срещу директен и индиректен допир;
Защита на електрически инсталации срещу пробив в изолацията;
Клас АС;
Дефектнотокови защити, за приложение в нормални променливотокови вериги, без наличие на хармоници или DC-съставки на прав ток;
Напрежение: 230 ... 400 VA, -15... +10%;
Честота: 50/60 Hz;
Ток (lth): +40°C...+60°C: 16... 100 А;
Съответствие със стандарт (БДС) EN 61008.

________________________________________________________________________________

 

Easy 9Easy 9 Модулни разпределителни табла за вграден и открит монтаж

Характеристики:

Разпределителните табла Easy 9 са предназначени за монтаж на модулна апаратура за приложение в жилищни сгради;
Предлагат се във вариант с 8, 12, 18, 24 и 36 модула по 18 mm за монтаж на закрито;
Снабдени са с плътна или прозрачна врата с отваряне на 180;
С предварително разпробити входове за кабели от 4 страни;
От 1 до 3 DIN шини, с отстраняемо шаси за по-лесно окабеляване извън таблото;
Със заземителен и неутрален клеморед.

Other partners

Mitsubishi Electric

Factory Automation

COGNEX

Machine vision systems and solutions

Pilz

The spirit of safety

WAGO

Cage clamp connection technology

View all our partners