Schneider Electric

ACTI 9 катодни отводители SPD

  

 

  


 

 

 

Acti 9 iPRF1, PRD1Acti 9 iPRF1, PRD

Катодни отводители тип 1 и тип 1+2, катодни отводители (acc. to IEC 61643-11:2011, EN 61643-11:2012)

Защитава електрическите инсталации срещу директни мълниеви удари. Той се препоръчва за електрически инсталации в обществени и промишлени сгради,защитени с гръмоотвод или чрез мрежов кафез. Той се препоръчва  от IEC/EN 62305-2 за електрически инсталации в обществени и промишлени сгради,защитени с гръмоотвод или чрез мрежов кафез.

Той трябва да бъде инсталиран с висшестоящо защитно устройство, предпазител или прекъсвач, чиято изключвателна способност трябва да бъде най-малко равна на максималния очакван ток на късо съединение при точката на инсталация;
Катодните отводители 12.5kA за iPRF1 и 25kA PRD1 25r предлагат и защита тип  2,като защитават електрическата инсталация и посредством ограничаване на остатъчното пренапрежение;
Съвместими за 230/400V 50/60Hz мрежи, със заземяваща система TT, TN-S, TN-C;
Катодните отводители PRD1 са  снабдени с дистанционен трансфер на  информация за края на експлоатационният  период на катодният отводител;
Изваждаемите катодни отводители PRD1  позволяват бърза подмяна на повредените патрони.

________________________________________________________________________________

 

Acti 9 iPRC, iPRI

Катодни отводители за защита от пренапрежение за Telеcon & IT мрежи

Acti 9 iPRC

Предназначени за защита на оборудване свързано с аналогови телефонни мрежи, телефонни линии, токови или телефонни вериги за предаване на информация.
- Съвместим е с XDSL( включително и с ADSL);
- Imax.= 18 kA;
- Uc max. =185V DC(постоянен ток) и 130V AC(променлив ток), с Imax (макс. разряден ток) = 450 mA.

Acti 9 iPRI 48 V

Предназначени за защита на чувствително оборудване, като цифрови телефонни мрежи и автоматични системи.
Може да бъде използван с всякакъв вид променлив или постоянен ток:
- аналогов сигнал, захранващо напрежение, двойно състояние на сензорите, дигиталните данни и други;
- безпроблемно защитава 4 линии със обща стойност 0V Или 2 електрически независими линии;
- Imax. 10 kA;
- Uc max = 53 V DC and 37 V AC с Imax= 300 mA.
________________________________________________________________________________

 

iPF and iPRDiPF and iPRD Катодни отводители тип 2

Изолационен клас 2: Безопасност за оператора и неквалифицирания персонал;
VISI-TRIP: бърза индикация на повредата за минимизиране времето на прекъсване;
Максимален разряден ток: 8 до 65кА;
Катоден отводител (SPD)/разединител, комбинации сертифицирани за късо съединение Isc до 50 kA (IEC 61643-11+ A11, версия 2007);
Максимално непрекъснато мрежово напрежение, Uc = 340, 460 V;
Подходящо за всички видове системи на заземяване:TT, TN-S, TN-C и IT;
Моноблок или изваждаеми катодни отводители (SPD);
Многополюсни или еднополюсни продукти;
Дистанционен трансфер на индикация за смяна.

 

 

 

Other partners

Mitsubishi Electric

Factory Automation

COGNEX

Machine vision systems and solutions

Pilz

The spirit of safety

WAGO

Cage clamp connection technology

View all our partners