Schneider Electric

ACTI 9 управление на осветлението, управление на времето и енергиен мениджмънт

  

 

  


 

 

 

Acti 9 iRT, iRBN, iRLI, iRCActi 9 iRT, iRBN, iRLI, iRC времезакъснителни релета за крайно разпределително табло

Времезакъснителни релета:
Acti 9 iRTA: Забавя подаването на напрежение към товар;
Acti 9 iRTB: Използва се за подаване на напрежение и на времезакъснение към товар при затваряне на помощен контакт;
Acti 9 iRTC: Забавя подаването на напрежение към товар при затваряне на помощен контакт;
Acti 9 iRTH: Задава времезакъснение при подаване на напрежение към товар;
Acti 9 iRTL: Задава времезакъснение при подаване и снемане на напрежение към товар за различни периоди от време, повтарящ се (мигащ индикатор);
Acti 9 iRTMF: Позволява да се избере един от четирите вида функции на релетата: iRTA, iRTB, iRTC, iRTH.

Интерфейс реле:
Acti 9 iRBN, Acti 9 iRTBT.

________________________________________________________________________________

 

MIN Таймери

Таймерите MIN ограничават осветлението само до най-необходимия период от време

MIN: закъснението може да се регулира от 1 до 7 мин;
MINs: закъснението може да се регулира от 0,5 до 20 мин, безшумно действие;
MINp: закъснението може да се регулира от 0,5 до 20 мин, безшумно действие с предупреждение за изключване;
MINt: закъснението може да се регулира от 0,5 до 20 мин, безшумно действие с предупреждение за изключване и импулсно реле – ново;
PRE: предупреждение за изключване, използва се само с MIN и MINs;
Таймерите MINp и MINt могат да сигнализират, при изключване чрез примигване на светлината;
Тази функция за сигнализация се предлага и със свързване на MIN или MINs с PRE.

________________________________________________________________________________

 

IC Фотоелектрически превключватели

Системата за контрол на осветеността IC автоматично управлява осветление, щори... според осветеността и/или времето от денонощието. Осветеността се измерва с фотоклетки (освен IC Astro), които могат да се монтират на табло или отвън на сградата (фотоелемент за стенен монтаж IP54).

IC100: може да се регулира от 2 до 100 Lux, с фотоелемент за стенен монтаж IP54. Модул с размер 18 мм, лесен за ползване при ремонт;
IC200: може да се регулира от 2 до 200 Lux, с фотоелемент за монтаж на врата IP65;
IC2000: може да се регулира от 2 до 2000 Lux, с фотоелемент за стенен монтаж IP54;
IC2000P+: може да се регулира от 2 до 2100 Lux, с фотоелемент за стенен монтаж IP54;
Лесна за използване, с 3 избираеми предварително установени програми;
IC Astro: работи без фотоелемент според изгрева и залеза на съответните географски ширини.Може да се препрограмира.

Other partners

Mitsubishi Electric

Factory Automation

COGNEX

Machine vision systems and solutions

Pilz

The spirit of safety

WAGO

Cage clamp connection technology

View all our partners