Други софтуери

U.motion KNX

С U.motion KNX сървър със сензорен екран U.motion Touch 7, няколко KNX бутона или таблети могат да се създадат гъвкави решения за управление. Интерфейсът U.motion дава възможност за задаване на различни сценарии за осветление и управление на щори. С добавянето на сензор
KNX CO2 и детектори за дим системата осигурява добро решение за пожаробезопасност, като автоматично изпраща алармени съобщения на обитателите на сградата.

Ръководство

Прочети повече

Other partners

Mitsubishi Electric

Factory Automation

COGNEX

Machine vision systems and solutions

Pilz

The spirit of safety

WAGO

Cage clamp connection technology

View all our partners