Преобразуватели на сигнали и изолационни усилватели

  

 

  


 

 

 

https://www.wago.com/media/images/h24/hee/9149368107038.jpg

Изолационни усилватели

Със захранване: изолационни усилватели (постоянно конфигурирани), изолационни усилватели (с възможност за конфигуриране), универсални изолационни усилватели, биполярни изолационни усилватели, повторителни захранвания, сигнални сплитери
 

Без захранване: пасивни изолатори, изолационни усилватели, захранвани от контура

 • Галванична изолация между вход/изход/захранване;
 • Настройване на нулата и обхвата, за да се компенсира грешката или изместването на сигнала;
 • Превключваема функция за филтриране за предотвратяване на смущения в сигнала;
 • Надеждна защита на входната верига срещу токове над номиналния (857-409, 857-402, 2857-401);
 • Цифровият изходен сигнал (DO) реагира на свободно конфигурирани граници на диапазона на измерване (това позволява използването като превключвател на прагова стойност – със закъснение на активиране/деактивиране).

_______________________________________________________________________________

 

https://www.wago.com/media/images/hf8/hff/9149368565790.jpgПреобразуватели на сигнали на ток, напрежение и мощност

Получаване на сигнали от правотокови и променливотокови напрежения до 300 VAC/VDC посредством модули с широчина от само 6 mm;
Променливи токове до 4000 А чрез бобини на Роговски;
Превключваема функция за филтриране за предотвратяване на смущения в сигнала;
Цифровият изходен сигнал (DO) реагира на свободно конфигурирани граници на диапазона на измерване (това позволява използването като превключвател на прагова стойност – със закъснение на активиране/деактивиране).

_______________________________________________________________________________

 

https://www.wago.com/media/images/h53/hda/9149369155614.jpgПревключватели на гранични стойности

Превключвателите на прагови стойности на WAGO следят различни сигнали от измервания, като температура, ток или напрежение. Ако стойността се повиши над или падне под зададена гранична стойност, могат да се задействат аварийно спиране или алармена сигнализация. Освен превключватели на прагови стойности за аналогови сигнали, WAGO предлага и RTD превключватели за прагови стойности за съпротивителни температурни сензори и потенциометри, както и TC превключватели за прагови стойности за термодвойки, позволяващи едновременно наблюдение и измерване на сигнала.

 • Симулация на входната/изходната реакция (серия 2857);
 • Релетата като превключватели за прагова стойност (напр.закъснение при активиране/деактивиране);
 • Цифровият изходен сигнал (DO) реагира на свободно конфигурирани граници на диапазона на измерване (това позволява използването като превключвател на прагова стойност – със закъснение на активиране/деактивиране).

_______________________________________________________________________________

 

https://www.wago.com/media/images/h95/hbb/9149368762398.jpgПреобразуватели за измерване на температура
С преобразувателите за измерване на температура на WAGO, сигналите от Pt, TC, Ni, KTY и RTD сензори и резистори могат да бъдат записани и конвертирани в стандартен аналогов сигнал на изходната страна. Дали се използва съпротивително температурно устройство или термодвойка зависи от фактори като максималния температурен диапазон, средата на инсталация и необходимата точност на измерване:

Съпротивително температурно устройство (RTD): Температурен диапазон до 850°C, висока точност. Термодвойка (TC): Температурен диапазон до 2320°C, по-добро време за реакция.

 • Получаване на сигнал от сензори Pt, TC, Ni, KTY и RTD и резистори до 4.5 kOhm (напр.сензори Pt100)
 • 2-, 3- и 4-проводникова технология за свързване
 • Сигнализиране при неизправности: откриване на прекъснат проводник/късо съединение на сензора
 • Сигнализиране при излизане извън измервателния обхват

_______________________________________________________________________________

 

https://www.wago.com/media/images/h79/h06/9149369221150.jpgПреобразуватели на сигнали от потенциометри

Преобразувателите на сигнал за позиция на потенциометър на WAGO записват сигнали за съпротивлението, например от потенциометри, и ги превръщат в стандартен аналогов сигнал.

 • Получаване на сигнали от потенциометри и резистори
 • Автоматично идентифициране на потенциометъра
 • Конфигурирани входни и изходни параметри
 • Цифровият изходен сигнал (DO) реагира на свободно конфигурирани граници на диапазона на измерване (това позволява използването като превключвател на прагова стойност – със закъснение на активиране/деактивиране).

_______________________________________________________________________________

 

https://www.wago.com/media/images/h62/hb0/9149368893470.jpgПреобразуватели на честотни сигнали

Преобразувателите на честотни сигнали на WAGO записват сигнали от 0.1 kHz до 120 kHz от сензори NAMUR, NPN или PNP и преобразуват честотата в стандартен аналогов сигнал.

 • Получаване на сигнали от сензори NAMUR, NPN или PNP
 • Честотен диапазон: 0.1 … 120 kHz
 • Сигнализиране при неизправности: Откриване на прекъсване на проводник/късо съединение за сензори за близост NAMUR
 • Сигнализиране при излизане извън измервателния обхват

Other partners

Schneider Electric

Electrical distribution. Industrial control and a...

Mitsubishi Electric

Factory Automation

COGNEX

Machine vision systems and solutions

Pilz

The spirit of safety

View all our partners