coming soon

https://www.pccweb.com/wp-content/uploads/2015/07/PCC_vendor-Logos_WAGO_2016-07.pngWAGO Kontakttechnik GmbH & Co е водеща немска компания в областта на производството на продукти за електротехника, електроника, автоматика, сградна и индустриална автоматизация.

Компанията е създадена преди повече от 50 години и има значителен опит в разработката, производството и пазара на иновативни компоненти за индустрията, инженерството и сградната автоматизация. Освен в областта на технологията на пружинните клеми, WAGO Kontakttechnik налага стандарти в индустрията с много други изобретения. Компанията приема нови предизвикателства, инвестира в разработката на нови продукти и технологии и продължава да налага стандарти. Oт началото на юни 2006 г. WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. вече присъства и на Балканите. Новото представителство в София пряко отговаря за българския пазар, както и за пазара в държави като Румъния, Македония, Сърбия и ЧернаГора.

WAGO е създател и един от най-големите настоящи производители на т.нар. пружинна клема за релсов монтаж в много широка гама сечения (0,08 - 95 mm2), разновидности и приложения. Клемите за релсов монтаж (пружинен тип) са основният продукт на компанията. По тази причина при тях разнообразието е най-голямо, започвайки от най-простите еднополюсни проходни клеми до най-сложните - мнoгoполюсни, размножителни, мнoгoетажни, прекъсващи, диодни, токови за тест и измерване и такива с вложен в тях електронен компонент или разнообразни по вид релета. Компанията има отделен клон в производството си, изцяло концентриран в широка гама клеми и конектори за влагане в печатни платки и електронни устройства. Целта е да се покрият изискванията на потребителите от разнообразни по вид (дължина,брой и отстояние на пиновете) и начин на закрепване към платките,присъединителни елементи.

Направлението Автоматизация на WAGO се занимава с разработката и комерсиализацията на продукти за автоматизация, базирани на технологията на полевата мрежа, технологията на пружинната клема и свързващите модули с приложение в индустрията, управлението на процеси и системите за сграден мениджмънт.WAGO предлага средства за автоматизация на строителни и промишлени обекти, в това число и на корабни енергетични и пропулсивни установки, AC и вентилираща техника. Серията от разнообразни по вид входно-изходни модули, включва и програмируеми контролери и куплери от всички познати досега типове системна комуникация и топология, интерфейсни решения (релета, оптокуплери, температурни трансдюсери, токоследящи устройства, DA/AD конвертори, интерфейсни модули), както и друга надеждна и качествена електроника на базата на типовия продукт - пружинна клема за релсов монтаж. От основна важност е високата надеждност и качество на връзките, устойчивостта им на вибрации, високите моментни токови натоварвания. Продуктите са подходящи и за приложение във вредни газови среди. Всички продукти са сертифицирани от най-престижните Морски класификационни организации като годни за влагане в морски плавателни съдове и в нефтодобивната офшорна индустрия. Налице са и така наречените Еx i - типове клеми, предназначени за работа във взривоопасни среди!

Other partners

Schneider Electric

Electrical distribution. Industrial control and a...

Mitsubishi Electric

Factory Automation

COGNEX

Machine vision systems and solutions

Pilz

The spirit of safety

View all our partners