Системи за енергиен мениджмънт на WAGO

 

 

Измервателна система с допълнителна функционалност – интуитивно записва и управлява данните, без програмиране, но позволява надграждане в бъдеще

 
За да успеем да се вместим в рамките за енергийна ефективност, заложени за България от ЕС, на компаниите управляващи заводи или сгради е необходимо да се направи анализ на консумацията на енергия. Енергийният мениджмънт, разработен от WAGO, може да помогне за предприемане на конкретни мерки за понижаване на консумацията, на база на задълбочен анализ на записаните показатели и товарови графици и управление на процесите.
Благодарение на подбран хардуер и разработен от WAGO, лесен за използване софтуер, системата за Енергиен мениджмънт на WAGO лесно се интегрира във вече съществуващите системи за автоматизация в индустрията и сградите.
 

Апликейшън контролер

WAGO въвежда ново понятие – т. нар. „апликейшън контролер“  application controller/ – това е контролер от хитовата серия PFC200 с модифициран фърмуер, който е и предварително програмиран за конкретна задача, в случая енергиен мениджмънт. Модулната функционалност на системата позволява индивидуална адаптацията към специфичните условия на обекта. Особено интересно е че освен стойности на чисто електрическите величини – ток, напрежение, cos φ, активна/реактивна мощност, енергия и др., този „апликейшън контролер“ може да записва и други величини и консумативите, потребявани/измерени в конкретния завод или сграда - например газ, топлинна енергия, вода, компресиран въздух, температурни стойности и др. За целта, системата на WAGO предлага:
 
- Свързване на съществуващите сензори към системата;
- Анализиране на енергийните данни и предприемане на мерки за подобряване на ефективността;
- Генериране на стойности за показателите за изпълнение на стандарта за управление на енергията DIN EN ISO 50001.
 

Просто параметризиране

Благодарение на софтуера за енергиен мениджмънт на WAGO – лесен за използване, но мощен инструмент. Софтуера се зарежда в контролера и автоматично разпознава свързаните входно-изходни модули при стартиране. Входовете за запис на данни се настройват просто, чрез параметризиране. Това решение предлага:
 
- Графичен потребителски интерфейс;
- Лесно параметризиране – с клик на мишката;
- Достъп през HTTPS и стандартен браузър
 
Данните могат да се прехвърлят и до по-високо ниво на софтуер за енергиен мениджмънт (SCADA) чрез Modbus TCP/IP или като CSV файл по FTPS. История може да се записва и на SD карта. Понеже интеграцията на тази система към работещи клиентски системи за автоматизация е толкова опростена, не е проблем и увеличаване на прецизността и броя на измерваните параметри.
 

Визуализацията - включена в пакета

С вградения инструмент за визуализация, събраните данни се визуализират и оценяват лесно в различни форми, като диаграми и графики. В този си вид системата е много ценен инструмент и при подготовка за интеграция в система от по-високо ниво (напр. SCADA). Важни детайли са:
- Товарови криви – разработвани съвместно с доставчика на енергия;
- Определяне на „пикови натоварвания“, чрез показване стойностите за всяка секунда;
- Оценяване на енергопотреблението във връзка с адаптацията на процеса.

Прочетете повече тук и тук

Other partners

Schneider Electric

Electrical distribution. Industrial control and a...

Mitsubishi Electric

Factory Automation

COGNEX

Machine vision systems and solutions

Pilz

The spirit of safety

View all our partners