Софтуер

  

 

  


 

 

 

https://www.wago.com/media/images/h8b/h84/8848042065950.jpg

Инженерен софтуер

Бързото внедряване на комплексни функции на машината е от решаващо значение за съвременните приложения в машиностроенето Компютърно-базираният инженерен софтуер на WAGO e!COCKPIT ви подкрепя във всички етапи на разработка. Нашият инженерен софтуер скъсява времето за разработване на проекти за автоматизация с впечатляващ, модерен, организиран потребителски интерфейс. Продуктовият конфигуратор smartDESIGNER е идеалният избор при проектиране и маркиране.Софтуер за проектиране и маркиране:


Софтуер за конфигуриране и програмиране:

_______________________________________________________________________________

 

https://www.wago.com/media/images/h97/ha1/8877852753950.png RUNTIME софтуер

Намалете времето за разработка: Изпълнителният софтуер на WAGO позволява както мониторинг на работата, така и на текущото състояние на машините. Също така, той предава оперативни данни на системи от по-високо ниво. Нашите предварително изготвени, изпробвани и тествани софтуерни функционални блокове ускоряват разработването. За разлика от инженерния софтуер, изпълнителният софтуер работи непрекъснато – той е част от машината и осигурява правилната й работа.

_______________________________________________________________________________

 

https://www.wago.com/media/images/hab/h95/8933856182302.jpg Облакът на WAGO

Всичко от един източник: В допълнение към IoT контролерите PFC100 и PFC200, WAGO разширява портфолиото си за цифрова производителност с нова „възможност за управление на облачни данни от WAGO“. Това разширяване позволява на WAGO да предложи решение, което свързва елементи от реалния и цифровия свят. Децентрализираното събиране на данни и централизираното предоставяне на данни, от производственото ниво до облака, както и достъпът от различни места до текущи данни, всички те играят решаваща роля.

_______________________________________________________________________________

 

https://www.wago.com/media/images/hc8/ha7/8934446891038.jpg Приложения за мобилни устройства

Софтуерът на интелигентните устройства предлага предимства по отношение на производителността и в индустриална среда. Тази интеграция позволява на потребителите бързо и лесно да управляват и наблюдават процесите на автоматизация чрез смартфон или таблет – практически от всяко местоположение.

Използвайте приложението WebVisu на WAGO за бързо и лесно управление и наблюдение на процесите на автоматизация от вашия смартфон или таблет, като се намесвате само когато е необходимо. Или използвайте приложението JUMPFLEX®-ToGo, за да конфигурирате лесно както параметрите на входа, така и параметрите на изхода на преобразувателите на сигнала от серия 857 на WAGO.

 

Other partners

Schneider Electric

Electrical distribution. Industrial control and a...

Mitsubishi Electric

Factory Automation

COGNEX

Machine vision systems and solutions

Pilz

The spirit of safety

View all our partners