About Werma

WERMA EVS IntroductionWERMA е водещ производител на устройства за оптическа и звукова сигнализация, включващи сигнални колонки, предупредителни лампи, сирени и зумери. Базирани на сигнализация с водеща LED технология, продуктите на WERMA защитават хората и сигнализират за алармени ситуации в съвременната индустриална среда. Вече повече от 50 години WERMA произвежда висок клас сигнални устройства, като постоянно допринася за безопасността и икономичността в модерното индустриално общество. Плановете за развитие на компанията са свързани с иновациите. WERMA непрекъснато предлага на пазара продукти, които представляват за потребителите реална иновация, и предлагат все по-голямо удобство и улеснение при работа. Удовлетворяването на нуждите на клиентите при различните приложения са основен двигател за иновациите на компанията.За да отговори на тези нужди, WERMA залага на високото ниво на компетентност и екипния дух на своите служители. Животът в съвременното индустриално общество се характеризира с динамично технологично развитие. Всеки напредък изисква едновременно с това да се подобряват стандартите за лична безопасност.

Оптическата и звуковата сигнализация предупреждават, защитават и ориентират персонала в индустриалната среда. Те се използват там, където предпазливостта, разумната и предвидлива реакция са абсолютно задължителни. Техните сигнали са ясно разпознаваеми навсякъде по света и не зависят от устни или писмени съобщения на какъвто и да е език.


Продукти
• Сигнални колонки и Устройства за оптическа сигнализация
• Устройства за сигнализация със звуково-светлинен сигнал
• Устройства за звукова сигнализация
• Светофари
• Системи за оптимизиране
• Устройства за сигнализация за приложение в експлозивна атмосфера

Other partners

Schneider Electric

Electrical distribution. Industrial control and a...

Mitsubishi Electric

Factory Automation

COGNEX

Machine vision systems and solutions

Pilz

The spirit of safety

View all our partners