Технологии за управление

  

 

  


 

 

Релета за функционална безопасност

Релета за безопасност PNOZ Самостоятелни машини с до 3 функции за безопасност, като авариен стоп, защитни врати, светлинни бариери или решетки и много други, могат да бъдат наблюдавани с релетата за безопасност PNOZ. Всеки ден те се доказват в милиони приложения по цял свят. Поради различните характеристики, релетата за безопасност са разделени в следните продуктови групи.

 

Резултат с изображение за pnoz sigma

PNOZsigma

С изключително компактната си конструкция и мултифункционалност, характерни за всяко реле, PNOZsigma осигурява максимална функционалност в минимална ширина. Избираемите режими на работа и времена, плюс възможността за надграждане, благодарение на модулната им структура, са допълнителните предимства на релетата за безопасност PNOZsigma.

Продуктова брошура

_______________________________________________________________________

 

Safety relays PNOZ X at a glance

PNOZ X

С най-голямата група от продукти PNOZ X, Pilz осигурява индивидуално приспособена безопасност за всякакви приложения. PNOZ X са базирани технически на потенциално свободни електромеханични контакти, с варираща ширина от 22,5 до 90 mm и с брой на контактите от 2 до 8. За по-голямо удобство при вашите приложения са вградени и универсални захранващи модули.

Техническо ръководство

_______________________________________________________________________

 

PNOZelog

PNOZelog

Релетата PNOZelog могат да бъдат свързани чрез логически операции, за да формират цялостно решение за безопасност. Дългият живот на експлоатация и разширената диагностика, както по време на включване, така и по време на работа и самодиагностиката гарантират максимална безопасност.

Техническо ръководство

_______________________________________________________________________

 

PNOZpower

Релетат PNOZpower могат да превключват голям товар от 8-16 А. Освен това са подходящи и за директно включване на електрически двигатели.

Техническо ръководство

_______________________________________________________________________

 

PNOZcompact

Релето за безопасност е оптимизирано за функционалност и може да се използва във всички области на техниката. В частност, при производството на серийни машини, използването на PNOZcompact има много предимства благодарение на концентрираната си функционалност: Това позволява на проекти с голям обем с висока степен на стандартизация да бъдат реализирани икономично.

Техническо ръководство

 

Релета за електрическа безопасност

Електронните релета за мониторинг PMD осигуряват оптимално решение за електрическа безопасност, като например измерване на напрежение или мощност. Те намаляват броя на опасните ситуации за човека и машините и увеличават експлоатационния срок на съоръженията чрез осигуряване на ефективен производствен цикъл.  

 

PMDsigma

Релетата PMDsigma измерват реална мощност или съпротивление на изолацията. С вградения дисплей и конфигуриране посредством меню, чрез ротационен превключвател се гарантира кратко време за диагностика и настройка.

Продуктов каталог

_______________________________________________________________________

 

PMDsrange

Устройствата PMDsrange са 22,5 mm широки и имат функции за мониторинг на ток, напрежение, температура и много други.

Продуктов каталог

 

 

 

Устройства за проверка на кабелни линии

 

PLIDdys

Устройството за проверка на безопасността на линията PLIDdys се използва за безопасно стартиране по двупроводна връзка, осигуряващо максимална безопасност на дълги кабелни трасета. PLIDdys предотвратява непреднамерено включване или изключване на машини и съоръжения в случай на грешка. Съоръженията могат лесно да бъдат модернизирани, благодарение на изключително компактния дизайн и възможността за внедряване в съществуващо окабеляване.

Продуктов каталог

 

Устройства за управление на спирачките

 

PNOZ s50 C

PNOZs50

Приложенията със спирачки за безопасност и спирачки за задържане изискват надеждно наблюдение на спирачките. Това елиминира всички потенциални опасности за потребителя - дори когато задвижването е изключено. С автономното реле за безопасност PNOZ s50, Pilz предлага икономично решение за управление на две спирачки за безопасност до категория PL e съгласно EN ISO 13849-1.

Продуктов каталог

_______________________________________________________________________

 

PMDsrange

Opt for Pilz electronic monitoring relays! Whether for monitoring voltage, phase sequence, current, insulation, true power, temperature, standstill or fault voltage, you will find the right device for every monitoring task. Reliable electronic monitoring and control of your machine or system is always the priority.

Продуктов каталог

 

Конфигурируеми системи за управление

 

Configurable safety systems PNOZmulti

Конфигурируема система за безопасност PNOZmulti

PNOZmulti запълва празнотата между класическите релета и програмируемите системи за управление. PNOZmulti може да бъде използван както за мониторинг на функции за безопасност, така и за изпълнение на стандартни функции за управление. Той е многофункционален и може да се конфигурира чрез софтуера PNOZmulti Configurator. Налични са богата гама базови контролери и разширителни модули, които могат да се комбинират за да отговорят на специфични изисквания: специални базови контролери за управление на преси или горелки, както и разширителни вх./изх., fieldbus и свързващи модули, както и модули за мониторинг на скорост и покой. Използването на PNOZmulti е икономично и целесъобразно там, където е необходимо да се управляват 4 или повече функции за безопасност.

Продуктов каталог

_______________________________________________________________________

 

Configurable compact control systems PNOZmulti Mini

Конфигурируема система за безопасност PNOZmulti Mini

PNOZulti Mini е продуктова група, предлагаща едновременно самостоятелни и системни решения. Всички функции се програмират на РС чрез изключително лесния за употреба интуитивен софтуер за конфигуриране PNOZmulti Configurator. Входовете и изходите са свободно програмируеми и могат да се свързват чрез логически елементи. С ширина от 45 mm и лесна диагностика чрез дисплей, PNOZmulti е икономично и ефективно решение за приложения с до 3 функции за безопасност. Налични са три базови контролера: компактен, модулен и самостоятелен с 20 входа и 4 полупроводникови изхода за безопасност. Някои контролери могат да се разширяват чрез комуникационни и свързващи модули за безопасност, което позволява да се използват при взаимосвързани и децентрализирани машини и съоръжения.

Продуктов каталог

_______________________________________________________________________

 

Configurable control systems PNOZmulti 2

Конфигурируема система за безопасност PNOZmulti2

Базовите модули са широки само 45 мм и са разширяеми. В резултат на това системата може да расте според изискванията и размера на вашата машина!

PNOZmulti 2 се използва в множество приложения и в най-широк спектър от индустрии: от контролиране на много прости машини до разпределени инсталации. Това става възможно благодарение на интелигентното сливане на функциите за безопасност и контрол, модулната концепция и опростената конфигурация.

Продуктов каталог

_______________________________________________________________________

 

Software tools for the small controllers PNOZmulti

PNOZmulti Configurator

Програмите за безопасност се създават на РС чрез софтуер за конфигуриране, който е съвършено лесен за използване. Графично базираният потребителски интерфейс отговаря на Windows® стандарта: всички елементи и инструменти са на разположение като икони или падащи менюта. По време на конфигурирането е налична и „online“ помощна документация. Веднъж завършена, конфигурацията се проверява от софтуера за грешки. Готовата конфигурация може да бъде защитена с парола срещу нежелани промени. Ако конфигурацията не бъде защитена, тя може да бъде редактирана и променяна по всяко време след отварянето й със софтуера за конфигуриране.

Продуктов каталог

_______________________________________________________________________

 

IP67 modules

Децентрализирани модули PD67
Тези модули са устойчиви на вода и твърди частици, в съответствие с IP67. Те могат да се използват децентрализирано на обектите (извън таблата за управление). Децентрализираните вх./изх. модули са на разположение за комуникация по SafetyBUSp, свързване с PNOZmulti/PNOZmulti Mini, както и пасивните разклонителни комуникационни модули, позволяващи високо ниво на децентрализация.

Продуктов каталог

Other partners

Schneider Electric

Electrical distribution. Industrial control and a...

Mitsubishi Electric

Factory Automation

COGNEX

Machine vision systems and solutions

WAGO

Cage clamp connection technology

View all our partners