Оптоелектронни защитни устройства

  

 

  


 

 

 

Резултат с изображение за PSENopt

PSENopt

Ако производственият процес изисква активна операторска намеса, съществува висок потенциален риск. Светлинно лъчистите устройства за безопасност, светлинните бариери и решетки PSENopt предлагат по-висока производителност в сравнение с безопасния достъп до работната зона чрез защитни врати. Функциите за задаване на нечувствителна зона (Muting), игнориране на отделните лъчи (blanking) и каскадно свързване разширяват в голяма степен възможностите за избор на оптимално приложение на PSENopt във вашето производство. За сложни приложения на светлинни решетки, PSENopt SB с интегриран SafetyBUS p интерфейс са идеалното решение.

Продуктов каталог

_______________________________________________________________________

 

Резултат с изображение за PSENopt II

PSENopt II

Като тип 3 светлинни бариери, PSENopt II предлагат не само защита на ръка, но също така и защита на пръст до PL d. Решетките работят с отделни непрекъснати лъчи, които напълно елиминират така наречените "мъртви зони".

Повече информация
PSEN_opII3F
PSEN_opII3H

_______________________________________________________________________

 

Safety laser scanner PSENscan

PSENscan

Лазерният скенер PSENscan предлага двуизмерен мониторинг на зони с ъгъл на отваряне от 275 градуса и обхват на защитено поле до 5,5 метра. Благодарение на свободната конфигурация на предупредителните полета и защитените полета, както и способността да се адаптират към структурните условия, лазерните скенери са идеални за интегриране в широк спектър от приложения. Лазерният скенер за PSENscan е особено подходящ за стационарни и мобилни охранителни зони, както и за наблюдение на достъпа

Other partners

Schneider Electric

Electrical distribution. Industrial control and a...

Mitsubishi Electric

Factory Automation

COGNEX

Machine vision systems and solutions

WAGO

Cage clamp connection technology

View all our partners