Безжични сигнални колони

  

 

  


 

 

 

Имате ли машини или работни станции, които са извън полезрение? KombiSIGN reflect предлага просто решение - "отражение" на статуса на машината към KombiSIGN сигнална колона, която се намира в близост до вас. Двата елемента се сдвояват и са готови за незабавна употреба.

 

KombiSIGN reflect

https://www.werma.com/gfx/image/products/system/kombisign-reflect/1-kombisign-reflect-funkmeldesystem.jpg Възможност за следене статуса на машини, които са извън полезрение. Намалява времето за реакция и способства за предотвратяване на системни сривове. Докладва спирания в комплексни производствени зони.

Управлява снабдяването с материали там, където видимостта е ограничена. Широк обхват на трансмитерите благодарение на добрата безжична мрежа за производствена среда.

• Предварително конфигурирани за plug & play