Електроразпределение

Средно напрежение

Средно напрежение

Първично електроразпределение, вторично електроразпределение, наблюдение и контрол

/Schneider Electric/

Ниско напрежение

Ниско напрежение

Електроразпределителни табла, индустриални щепсели и контакти, комутационна апаратура, сигнализация и трансформатори, измервателна техника, шинопроводи

/Schneider Electric, Hager, Scame, Erico/