Продуктови категории

 

Автоматизация и контрол

Релета, датчици,

програмируеми контролери,

вериги за безопасност


Управление и сигнализация

Елементи за управление и

сигнализация

 

Електроразпределение

Средно и ниско напрежение


Моторни задвижвания

Контактори

Моторни прекъсвачи

Разединители със стопяеми предпазители

Релета за защита от претоварване

Стартер контролери

Затворени моторни пускатели

Устройства за плавен пуск/стоп

 

Разпределителни табла

Стенни табла

Стоящи табла

Универсални кутии

Температурен контрол

 

Индустриални щепсели и контакти

Серии: Optima, Omnia, Advance, Adapto


Захранвания и трансформатори

Захранвания

Трансформатори

Конвертори и филтри

 

Електрически ключове и контакти

Серии: Altira, Unica, Merten-M, Sedna,

Odace, Asfora, Cedar Plus, Nemliyer,

Mureva Styl

 

Машинна безопасност

Сензори за безопасност

Технологии за управление

Технологии за задвижване

Операторски системи и визуализация

 

Машинно зрение

2D системи за инспекция

3D системи за инспекция

Четци на индустриални кодове

Баркод верификатори

 

Индустриални роботи


Индустриално LED осветление

Осветителни тела за външен монтаж

Компактно осветително тяло

Осветителни тела за вграждане Т

Осветително тяло за работно място APL

Кабели за осветителни тела

 

Гъвкави кабелни системи за защита

Метални, пластмасови, за защита на

кабели при висока температура

 

Машини за дозиране и смесване

Системи за дозиране и смесване DOPAG

Системи за дозиране и смесване

METER MIX

 

Инструменти и аксесоари

Всичко за кабелите

Работа под напрежение

Стандартни програми