Продуктови категории

Автоматизация и контрол

Релета, датчици,

програмируеми контролери,

вериги за безопасност


Управление и сигнализация

Елементи за управление и

сигнализация

 

Електроразпределение

Средно и ниско напрежение


Задвижвания

Моторни задвижвания

Честотни задвижвания

Сервозадвижвания

 

Разпределителни табла

Стенни

Стоящи

 

Индустриални щепселни съединения

Серии: Optima, Omnia, Advance, Adapto


Захранвания и трансформатори

Захранвания

Трансформатори

Конвертори и филтри

 

Електрически ключове и контакти

Серии: Sedna, Asfora, Odace, Cedar Plus,

Mureva style, Merten M, Merten Antique,

Unica, Altira, система KNX

Машинна безопасност

Сензори за безопасност

Технологии за управление

Технологии за задвижване

Операторски системи и визуализация

 

Машинно зрение

2D системи за инспекция

3D системи за инспекция

Четци на индустриални кодове

Баркод верификатори

 

Роботи


Индустриално LED осветление

Осветителни тела за външен монтаж

Компактно осветително тяло

Осветителни тела за вграждане Т

Осветително тяло за работно място APL

Кабели за осветителни тела

 

Гъвкави кабелни системи за защита

Метални, пластмасови, за защита на

кабели при висока температура

 

Машини за дозиране и смесване

Системи за дозиране и смесване DOPAG

Системи за дозиране и смесване METERMIX

 

Инструменти и аксесоари

Всичко за кабелите

Работа под напрежение

Стандартни програми