In-Sight 3D Laser profiler

in sight laser profiler carousel 2

In-Sight профилиращ сензор е измервателна система, използвана за приложения за проверка на размерността, за инспекция и идентификация. Профилиращият сензор е конфигуриран с EasyBuilder интерфейс. Интуитивен, лесен за употреба софтуер, който е в помощ на производители и инженери по качеството при развитие, внедряване и поддръжка на точни и надеждни измервателни системи в производството.

Cognex представя ново цялостно решение за визуална инспекция, предназначено за разработка, внедряване и поддръжка на 3D приложения за машинно зрение и на 2D приложения с поддръжка на няколко камери.

Обединени в едно решение, софтуерният пакет Cognex Designer, мощния контролер за машинно зрение VC5, лазерните 3D сензори и новите модели камери Cognex Industrial Camera (CIC), са насочени към най-взискателните приложения за 3D профилиране и за високопроизводителна визуална инспекция с повече от една камера.

Контролерът VC5 е снабден с предварително инсталирания Cognex Designer - развойна среда, с чиято помощ се конфигурират задачи за визуална инспекция, комуникации в производствени участъци, проектиране на потребителския интерфейс и времето на изпълнение. Графичният drag & drop интерфейс улеснява конфигурацията на библиотеките с 2D и 3D инструменти. В софтуера е включен богат набор от функции на системно ниво като потребителски нива на достъп, аларми в реално време, локализируеми интерфейси и записи в SQL бази данни.

"Комбинацията от софтуера Cognex Designer, контролера за индустриална визуална инспекция, 3D сензорите, както и нови модели CIC камери, ще позволи на нашите клиенти да създават и разгръщат устойчиви и лесни за поддръжка решения, като в същото време намалят драстично времето за разработка", обяснява Йорг Кюхен, вицепрезидент и мениджър на отдела за продукти за визуална инспекция в Cognex.

Контролерът VC5 е управляван от високопроизводителен двуядрен процесор и включва собствена подсистема в реално време за протоколи за полева комуникация (Ethernet/IP, Profinet) и I/O комуникация. Той се свързва директно с до четири лазерни 3D сензора от серията DS1000 или Cognex GigE Vision камери и камери за линейно сканиране.

Cognex Designer осигурява пълен потребителски и програмен достъп до 3D инструменти за инспектиране на височини, обеми, наклони и напречни сечения, както и до разнообразната библиотека с инструменти 2D VisionPro, включително PatMax, IDMax и OCRMax.

 

  свържете се с нас за оферта,                                     

  обучение или демонстрация

+359 885 776 675