Контролери MELSEC iQ

  

 

  


 

 

 

Гамата MELSEC-Q: Достига впечатляваща производителност, която прави гамата Q връх при контролерите с предварително програмиране. Програмируеми контролери гама MELSEC-Q

Гамата MELSEC-Q: мощната ѝ производителност из-вежда гамата Q до нива, рядко срещани при оста-налите програмируеми логически контролери. Тъй като изискванията на производството се променят еже-дневно, следващото поколение MELSEC Гама Q, с нано скоростна обработка, може драстично да подобри производителността на системите и машините.

Продуктови характеристики: