Контролери MELSEC iQ-R

  

 

  


 

 

 

https://bg3a.mitsubishielectric.com/fa/bul_xxx/products/cnt/plcr/items/img/01lp3plcr_t001.jpg Програмируеми контролери гама MELSEC iQ-R

Гамата MELSEC iQ-R: като сърцето на автома-тизационна среда от следващо поколение, Mitsubishi внедри концепцията за автоматизационен контролер с добавена стойност и съкращаване на общите разходи за притежание.

Гамата MELSEC iQ-R е цялостно разработена за разрешаване на проблеми от общ характер в седем основни области: производителност, инженеринг, поддръжка, качество, свързаност, сигурност и съвместимост.

Това става по три начина: намаляване на общата цена на притежание, повишаване на надеждността и повторно използване на съществуващи ресурси.