Контролери за безопасност MELSEC-QS/WS

  

 

  


 

 

 

MELSEC-QS/WS Контролери за безопасност MELSEC-QS/WS

Концепцията за безопасност се измества от "нулево ниво на злополука" към "нулев риск". MELSEC Safety, за безопасносни приложения, осигурява визуализация на информация, свързана с безопасността, осъществява безопасно управление и повишава производител-ността. Изберете устройствата за безопасно уп-равление, които са най-подходящи за вашата системна конфигурация от разнообразната продуктовата линия устройства MELSEC Safety.