Автоматични прекъсвачи за употреба в специфични приложения

  

 

  


 

 

 

Автоматични прекъсвачи с лят корпус Когато стандартният прекъсвач не е избран за използване в специална характеристика на товара, е необходимо прилагане на специален прекъсвач.

Поставяйки разединител (DSN) след автоматичния прекъсвач със защита от претоварване (MCCB), той може да се използва като устройство с висока възможност за комутация.

 

Серия WS-V

 

  Серия WS