Мулти-камера VC200

vc200 carousel2Cognex обяви първата в света система за визуална инспекция, която поддържа работа с множество интелигентни камери. Новата серия In-Sight VC200 съчетава доказаната ефективност и надеждност на системите за визуална инспекция In-Sight с приложения за инспекция с няколко камери.

Традиционните мулти-камера системи използват обикновени камери, които споделят един и същи процесор, а това води до по-бавна производителност при добавянето на повече камери. Тази технология ограничава днешните мулти-камера системи до приложения с едновременна обработка на изображения. In-Sight VC200 преодолява тези ограничения, тъй като процесорната мощ фактически се увеличава с всяка допълнителна камера. Тази усъвършенствана производителност помага да се спазва темпото на бързо движещите се производствени линии и също така осигурява гъвкавост за приложения с последователна или асинхронна инспекция.

In-Sight VC200 включва уеб-базиран HMI с големи възможности за персонализация и сигурност при мониторинга и управлението, осигурена чрез въвеждане на пароли на различни нива. С помощта на новата система, машинните оператори могат да разглеждат резултатите от инспекцията, инженерите по системен контрол могат да модифицират параметрите, а ръководителите на предприятието да разглеждат статистически данни за ефективността едновременно от уеббраузър през всяко устройства с iOS, Android или Windows.

 

  свържете се с нас за оферта,                                     

  обучение или демонстрация

+359 885 776 675