Програмируеми контролери Mitsubishi Electric

 

Гама MELSEC iQ-R

Цялостно разработена за разрешаване на проблеми от общ характер в седем основни области: производителност, инженеринг, поддръжка, качество, свързаност, сигурност и съвместимост.

 

Гама MELSEC iQ-F

От автономно използване до приложения със системи свързани в мрежа, MELSEC iQ-F извежда вашия бизнес на следващо ниво в индустрията.

 

Гама MELSEC-Q

Гамата MELSEC-Q: мощната ѝ производителност извежда гамата Q до нива, рядко срещани при останалите програмируеми логически контролери.

 

Гама MELSEC-L

Гамата MELSEC-L е проектирана на базата на страст за създаване, солидна технология и надеждност. Тази концепция се отнася също и за монтажа и експлоатация на системата.

 

Гама MELSEC-F

Програмируемите логически контролери гама MELSEC-F включват захранващ блок, централен процесор и входове / изходи в едно компактно устройство.

 

Гама MELSEC-QS/WS

MELSEC Safety, за безопасносни приложения, осигурява визуализация на информация, свързана с безопасността, осъществява безопасно управление и повишава производителността.