Програмируеми контролери MELSEC iQ-F

  

 

  


 

 

 

Гама MELSEC iQ-F Програмируеми контролери гама MELSEC iQ-F

Гамата MELSEC iQ-F е наследник на гамата MELSEC-F и осигурява усъвършенствана високоскоростна шина, по-голям обхват на вградените функции, разширена поддръжка на SSCNETIII/H и подобрена инженерингова среда. Програмата и параметрите се задават с инженерния софтуер GXWorks3.