Пултове за управление Schneider Electric

  

 

  


 

 


XAW

Серия Harmony XAW ATEX D
 
Подвесни пултове от метал или пластмаса, за взривоопасна атмосфера. Според Директивата взривоопасната атмосфера е смес от въздух и запалими вещества под формата на газ, па́ри, мъгла или прах, която при запалване се разпространява през негорящата смес.

Системи за монтаж - елементи за управление и сигнализация:

 • Бутониери;
 • Бутони и глави тип „гъба“ ⌀22;
 • Позиционни превключватели и ключови превключватели;
 • Светещи бутони и сигнални лампи със светодиод.

_____________________________________________________________________________________

XALE

Серия Harmony XALE
 
Пластмасови пултове за управление XALE Optimum, за комбинация с устройства от гама Harmony® ⌀22 XB7. Тези пултове за управление предлагат най-често срещаните функции: пуск, стоп, пуск-стоп, авариен стоп. 45-те вида пултове за управление XALE са с 1, 2 или 3 устройства за управление и сигнализация ⌀22 мм от серията Harmony® XB7

 Пултове за управление за сглобяване от клиента:

4 празни кутии с 1, 2 или 3 отвора за поставяне на модули Harmony®, за покриване на специфични изисквания на потребителя;
Механична устойчивост на изделието: IK05;
Съответствие с основните стандарти: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60947-5-5, IEC/EN 62208;
Сертификати: CE;
Степен на защита: IP54~.

_____________________________________________________________________________________

XALD к

 

Серии Harmony XALD, XALK
 
Пластмасови пултове за управление, предназначени за комбинация с устройства от гамата Harmony XB5. Подходящи най-често за използване на функции: пуск, стоп, пуск-стоп, авариен стоп.
 
Продуктов каталог

_____________________________________________________________________________________

  

https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XAC_661_RPFJR001&p_File_Type=rendition_369_jpgСерия Harmony XAC

Функции: движения на 1 или 2 скорости нагоре, надолу, надясно и наляво; вариант с авариен стоп бутон се предлага по заявка

 • Съответствие със стандартите на IEC;
 • CE маркировка;
 • Сертификати UL/CSA;
 • Степен на защита IP65;
 • Двойно изолирана кутия от полипропилен;
 • Свързване с винтов клеми;
 • Пълни референции;
 • Продукти с възможност за сглобяване от клиента с отделни части и стандартни аксесоари.

_____________________________________________________________________________________


XALGСерия Harmony XALG
 
Пластмасови кутии XALG за пултове за управление за тежки условия на работа, за комбинация с устройства за управление и сигнализация ⌀22 Harmony® XB5.
 
Продуктов каталог

_____________________________________________________________________________________

 

XAM PСерии Harmony XAM, XAP
 
Празни метални кутии със степен на защита IP65 за комбинация с устройства за управление и сигнализация ⌀22 мм. Функции: пуск, стоп, пуск-стоп, авариен стоп.
 
Продуктов каталог

_____________________________________________________________________________________

 

Harmony XALFСерии Harmony XALF
 
Контролна станция за поддръжка и проверка на асансьори.

За пластмасови сигнални устройства с диаметър 22 mm.
 
Продуктов каталог