Релета

Закъснителни релета

Контролни релета

Еднофазни електронни релета

Двуфазни електронни релета
   
Трифазни електронни релета

REED релета и ключове

Щепселни релета

Аналогови преобразуватели