Серво мотори Mitsubishi

  

 

  


 

 

 

Гама HG Серия HG

Средноинерционни, високопрецизни и високоскоростни двигатели
Резолюцията на сензора е значително повишена. Серво двигателите, които предлагат гладко въртене и отлични възможности за ускорение, са подходящи за приложение като задвижващи оси при металообработващите машини.

 

_______________________________________________________________________

 

Гама HGСредно инерционни мотори серия HF

Гарантирана е прецизността на високо инерционни машини. Подходящ за машини, които се нуждаят от бързо ускорение.

_______________________________________________________________________

 

Ниско-инерционен мотор гама HF-KP Ниско инерционни мотори серия HF-KP

Подходящ за спомагателна ос, изискваща висока скорост на позициониране.

_______________________________________________________________________

 

Линеен мотор гама LM-F Линейни серво мотори серия LM-F

Елиминирането на предавателни механизми, включващи мъртъв ход (хлабина), дава възможност за гладко и безшумно протичане на работата дори при високи скорости.

 

 

_______________________________________________________________________

 

Серво мотор с директно задвижване гама TM-RB Серво мотори с директно задвижване серия TM-RB

Комбинираният мотор с директно задвижване с висок въртящ момент, със система за управление с висок коефициент на усилване осигурява бързо ускорение и позициониране, за по-гладко въртене.