Система за автоматизация

 

Системи за управление

Система за управление PSSuniversal PLC

Система за управление PSSuniversal PLC

Системата за управление PSS universal е оптимално решение за самостоятелни машини или за сложни, разпределени заводски системи - мрежови или самостоятелни, за стандартни приложения или за приложения за безопасност. Системата може да бъде програмирана с PAS IL (Instruction List). За конфигуриране на системата е на разположение и графичен програмен редактор.

Повече информация - в продуктовия каталог.Децентрализирана система PSSuniversal I/O

Децентрализирана система PSSuniversal I/O

Децентрализираната система входове и изходи PSSuniversal отговаря за записването и препращането на входно - изходната информация. Голям брой стандартни и входно изходни модули за безопас- ност гарантират разнообразие на приложенията и сигурност на инвестицията.

Повече информация - в продуктовия каталог. 

Мрежови компоненти

Мрежови компоненти PSSuniversal PLC

Мрежови компоненти PSSuniversal PLC

Ethernet инфраструктурните компоненти PSSnet могат да се използват, за да се адаптира гъвкаво мрежовата топология към разположението на оборудването. Тези компоненти позволяват топология тип звезда, дърво или кръгова структура. Благодарение на използването на различни носители като оптични системи, мрежовите ограничения могат да бъдат разширени без проблем.

Повече информация - в продуктовия каталог.Електронни модули I/O

Електронни модули I/O

Устройствата PMDsrange са 22,5 mm широки и имат функции за мониторинг на ток, напрежение, температура и много други.

Повече информация - в продуктовия каталог.Софтуерна платформа

Софтуерна платформа

Редактори PSS IL и PASmulti

Програмите могат да се създават лесно, бързо и интуитивно, използвайки графичния програмен редактор PASmulti. Входовете и изходите могат свободно да се конфигурират и да се свързват чрез логически елементи. Без затруднения може да се постигне лесно структуриране. Редакторът PAS IL (в съответствие с EN/IEC 61131-3) може да се използва за създаването на по-сложни програми за безопасност и стандартни функции. И двата редактора използват една и съща среда. Също така на разположение е и голяма библиотека от софтуерни блокове за подпомагане и стандартизация на програмирането.

Повече информация - в продуктовия каталог.