Системи за оптимизиране Werma

  

 

  


 

 

 

StockSAVER прави третото поколение Kanban реалност в производствената логистика. Това просто решение за всички FIFO стелажи решава всички обичайни Kanban проблеми. StockSAVER позволява подаването на автоматизирани заявки за материали, което елиминира човешките грешки. По този начин отпада необходимостта от натрупване на излишни запаси.

Със SmartMONITOR и AndonSPEED можете да забележите слабите звена незабавно. За да откриете скрития потенциал във вашия производствен или логистичен бизнес, се нуждаете от система, която измерва непродуктивното време - независимо дали става дума за ръчни работни станции или автоматизирано производство.

_____________________________________________________________________________________

https://www.werma.com/gfx/image/products/system/stocksaver/stocksaver-monitor.jpgStockSAVER

Защита срещу изчерпване на материали. Пълно решение от един източник (хардуерен и софтуерен). Без външни разходи за консултации благодарение на простото пускане в експлоатация и употреба. Интелигентните сигнални точки определят действителните запаси от материали, с които разполагате.

• Автоматични заявки за попълване на запаси.
• Защита срещу дефектно оборудване.

Продуктова брошура / Продуктово видео

_____________________________________________________________________________________

https://www.werma.com/gfx/image/products/system/andonspeed/1-andonspeed-monitor.jpgAndonSPEED

Отчита спирането на конвейрни или транспортни ленти. Оптимизира процесите на опаковъчни и работни станции като визуализира къде са възникнали проблеми. Доказано здрава безжична мрежа за производствени среди.

• Намалява времето за реакция.
• Включен е безплатен софтуер.

Продуктова брошура / Продуктово видео

_____________________________________________________________________________________

https://www.werma.com/gfx/image/products/system/smartmonitor/produktion-signal.jpgSmartMONITOR

Бързо идентифициране и документиране на грешки и непродуктивно време. Отчетите показват възможности за подобрения в работния процес и произво-дителността. Модулна и с разширяема система без нужда от окабеляване. Може да се използва като котролна станция в производствените компании.

Продуктова брошура / Продуктово видео

_____________________________________________________________________________________

https://www.werma.com/gfx/image/products/system/andonlight/1-andonlight-smartbox.jpgAndonLIGHT

Професионална сигнализация за проблемите на работните станции. Позволява активирането на до осем различни статуса. Директно сигнализиране на сигналната кула с AndonCONTROL. Активиране на сигналите в сигналната кула с Andon SmartBOX.

Продуктова брошура