Средно напрежение

Първично електроразпределение

Първично електроразпределение

Въздушно изолирани уредби, газово изолирани уредби, моторни пускатели, силови трансформатори, други

/Schneider Electric/

Вторично електроразпределение

Вторично електроразпределение

 

Продукти за кабелни мрежи, продукти за въздушни мрежи, други

/Schneider Electric/

 

Наблюдение и контрол на мрежи

Наблюдение и контрол на мрежи

Релейни защити, измеравателни трансгорматори, корекция на фактора на мощност, други

/Schneider Electric/