Технологии за управление

 

 

Устройства за проверка на кабелни линии

Проверка на безопасността на линията с PLIDdys

Проверка на безопасността на линията с PLIDdys

Устройството за проверка на безопасността на линията PLIDdys се използва за безопасно стартиране по двупроводна връзка, осигуряващо максимална безопасност на дълги кабелни трасета. PLIDdys предотвратява непреднамерено включване или изключване на машини и съоръжения в случай на грешка. Съоръженията могат лесно да бъдат модернизирани, благодарение на изключително компактния дизайн и възможността за внедряване в съществуващо окабеляване.

Повече информация - в продуктовия каталог. 

Устройства за проверка на кабелни линии

Електронни релета за мониторинг PMD Електронните релета за мониторинг PMD осигуряват оптимално решение за електрическа безопасност, като например измерване на напрежение или мощност. Те намаляват броя на опасните ситуации за човека и машините и увеличават експлоатационния срок на съоръженията чрез осигуряване на ефективен производствен цикъл.

PMDsigma

PMDsigma

Релетата PMDsigma измерват реална мощност или съпротивление на изолацията. С вградения дисплей и конфигуриране посредством меню, чрез ротационен превключвател се гарантира кратко време за диагностика и настройка.

Повече информация - в продуктовия каталог.PMDsrange

PMDsrange

Устройствата PMDsrange са 22,5 mm широки и имат функции за мониторинг на ток, напрежение, температура и много други.

Повече информация - в продуктовия каталог.Релета за функционална безопасност

Релета за безопасност PNOZ Самостоятелни машини с до 3 функции за безопасност, като авариен стоп, защитни врати, светлинни бариери или решетки и много други, могат да бъдат наблюдавани с релетата за безопасност PNOZ. Всеки ден те се доказват в милиони приложения по цял свят. Поради различните характеристики, релетата за безопасност са разделени в следните продуктови групи.

PNOZsigma

PNOZsigma

С изключително компактната си конструкция и мултифункционалност, характерни за всяко реле, PNOZsigma осигурява максимална функционалност в минимална ширина. Избираемите режими на работа и времена, плюс възможността за надграждане, благодарение на модулната им структура, са допълнителните предимства на релетата за безопасност PNOZsigma.

Повече информация - в продуктовия каталог.PNOZelog

PNOZelog

Релетата PNOZelog могат да бъдат свързани чрез логически операции, за да формират цялостно решение за безопасност. Дългият живот на експлоатация и разширената диагностика, както по време на включване, така и по време на работа и самодиагностиката гарантират максимална безопасност.

Повече информация - в продуктовия каталог.PNOZ X

PNOZ X

С най-голямата група от продукти PNOZ X, Pilz осигурява индивидуално приспособена безопасност за всякакви приложения. PNOZ X са базирани технически на потенциално свободни електромеханични контакти, с варираща ширина от 22,5 до 90 mm и с брой на контактите от 2 до 8. За по-голямо удобство при вашите приложения са вградени и универсални захранващи модули.

Повече информация - в продуктовия каталог.PNOZpower

PNOZpower

Релетат PNOZpower могат да превключват голям товар от 8-16 А. Освен това са подходящи и за директно включване на електрически двигатели.

Повече информация - в продуктовия каталог.Конфигурируема системи за управление

Конфигурируемо реле за безопасност PNOZmulti Mini

Конфигурируемо реле за безопасност PNOZmulti Mini

PNOZulti Mini е продуктова група, предлагаща едновременно самостоятелни и системни решения. Всички функции се програмират на РС чрез изключително лесния за употреба интуитивен софтуер за конфигуриране PNOZmulti Configurator. Входовете и изходите са свободно програмируеми и могат да се свързват чрез логически елементи. С ширина от 45 mm и лесна диагностика чрез дисплей, PNOZmulti е икономично и ефективно решение за приложения с до 3 функции за безопасност. Налични са три базови контролера: компактен, модулен и самостоятелен с 20 входа и 4 полупроводникови изхода за безопасност. Някои контролери могат да се разширяват чрез комуникационни и свързващи модули за безопасност, което позволява да се използват при взаимосвързани и децентрализирани машини и съоръжения.

Повече информация - в продуктовия каталог.Конфигурируема система за управление PNOZmulti

Конфигурируема система за управление PNOZmulti

PNOZmulti запълва празнотата между класическите релета и програмируемите системи за управление. PNOZmulti може да бъде използван както за мониторинг на функции за безопасност, така и за изпълнение на стандартни функции за управление. Той е многофункционален и може да се конфигурира чрез софтуера PNOZmulti Configurator. Налични са богата гама базови контролери и разширителни модули, които могат да се комбинират за да отговорят на специфични изисквания: специални базови контролери за управление на преси или горелки, както и разширителни вх./изх., fieldbus и свързващи модули, както и модули за мониторинг на скорост и покой. Използването на PNOZmulti е икономично и целесъобразно там, където е необходимо да се управляват 4 или повече функции за безопасност.

Повече информация - в продуктовия каталог.PNOZmulti Configurator

PNOZmulti Configurator

Програмите за безопасност се създават на РС чрез софтуер за конфигуриране, който е съвършено лесен за използване. Графично базираният потребителски интерфейс отговаря на Windows® стандарта: всички елементи и инструменти са на разположение като икони или падащи менюта. По време на конфигурирането е налична и „online“ помощна документация. Веднъж завършена, конфигурацията се проверява от софтуера за грешки. Готовата конфигурация може да бъде защитена с парола срещу нежелани промени. Ако конфигурацията не бъде защитена, тя може да бъде редактирана и променяна по всяко време след отварянето й със софтуера за конфигуриране.

Повече информация - в продуктовия каталог.Компактни програмируеми системи за контрол

Системи за управление PSScompact

Системи за управление PSScompact

Системата за управление PSScompact извършва цялостно и напълно свързано с безопасността управление на машини, съоръжения и процеси. Безопасни и мощни, шестте серии откриват пътя към множество възможни приложения от централизирани системи за управление с 47 безотказно работещи входа и изхода за безопасност до системи за децентрализирано управление с 8 064 децентрализирани вх./изх., управлявани през SafetyBUS p. Децентрализираните сигнали могат да се обменят бързо, безопасно и без обратна връзка между полевото оборудване и системата за управление чрез SafetyBUS p интерфейси.

Повече информация - в продуктовия каталог.Модулни програмируеми системи за управление

Системи за управление PSSmodular

Системи за управление PSSmodular

Модулните програмируеми системи за управление могат да изпълняват както функции свързани с безопасността, така и стандартни задачи за управление. Благодарение на модулната хардуерна структура, отделните компоненти могат лесно да се асемблират, за да отговорят на изискванията на индивидуални проекти. Наличните хардуерни компоненти са модулни шкафове, централен процесор CPU, цифрови и аналогови входове и изходи, както и комуникационни модули за всички познати полеви мрежи и Ethernet.

Повече информация - в продуктовия каталог.Децентрализирана периферия

Хардуерът и софтуерът на Pilz за децентрализирана периферия предлага най-високо ниво на гъвкавост. Децентрализираната вх./изх. система и големият избор от вх./изх. модули позволяват да се реализират различни комбинации, които могат да се приложат при разнообразни приложения.

Децентрализираната вх./изх. система PSSuniversal

Децентрализираната вх./изх. система PSSuniversal

Децентрализираната вх./изх. система PSSuniversal е подходяща за различни видове приложения. Отворената система включва главен модул с интерфейс към най-популярните полеви мрежи и голям избор от вх./изх. модули. Стандартните функции за управление и функциите за безопасност са физически смесени, но са разделени логически една от друга. По този начин се отговаря на изискването за екстремно кратко време за реакция и липса на обратна връзка.Системата е проектирана напълно в съответствие с: Cat. 4, съгласно EN 954-1, и SIL CL 3, съгласно IEC 61508.

Повече информация - в продуктовия каталог.Децентрализирани модули PD67

Децентрализирани модули PD67

Тези модули са устойчиви на вода и твърди частици, в съответствие с IP67. Те могат да се използват децентрализирано на обектите (извън таблата за управление). Децентрализираните вх./изх. модули са на разположение за комуникация по SafetyBUSp, свързване с PNOZmulti/PNOZmulti Mini, както и пасивните разклонителни комуникационни модули, позволяващи високо ниво на децентрализация.

Повече информация - в продуктовия каталог.Комуникационни мрежи

Комуникационни мрежи

С различните мрежови компоненти за полеви мрежи за безопасност, Ethernet и безжични системи, в комбинация със системата входове и изходи PSSuniversal и системата за управление, мрежите вече могат да се внедряват с още по-голяма прозрачност и по-висока производителност.

Повече информация - в продуктовия каталог.