Технологии за задвижване

 

Системи за управление на задвижването

Системи за управление PMCprimo

Системи за управление PMCprimo

Задвижванията PMCprimo 16+ и PMCprimo могат да се използват за решаване на всички задачи за управление и задвижване. Те се състоят от PLC и Motion част. Могат да изпълняват автоматизацията в рамките на една инсталация, включително и управлението на всички задвижвания на голям брой физически разделени серво оси.

Повече информация - в продуктовия каталог.PMCprotego DS

PMCprotego DS

Комбинацията от платка за безопасност PMCprotego S и сервоусилватели PMCprotego D представлява едновременно решение за безопасност и задвижване – безопасно задвижване. Функциите за безопасност помагат да се намали времето за настройка и поддръжка, като се увеличава производителността.

Повече информация - в продуктовия каталог.Сервоусилватели

Сервоусилватели PMCtendo DD и PMCprotego D

Сервоусилватели PMCtendo DD и PMCprotego D

PMCtendo DD и PMCprotego D са подходящи за управление на голям диапазон електродвигатели: от серводвигатели до асинхронни и линейни двигатели.

Повече информация - в продуктовия каталог.Двигатели

Серводвигатели PMCtendo AC

Серводвигатели PMCtendo AC

Двигателите от продуктовата група PMCtendo AC предлагат решения, които да отговорят на изискванията на приложения, където фокусът е върху динамиката, размерите, управляемостта, типа на свързване или системите за обратна връзка.

Повече информация - в продуктовия каталог.