Трансформатори

  

 

  


 

 

 

Phaseo ABT7, ABL6Монофазни Phaseo ABT7, ABL6

Phaseo предлага компактност и простота с 3 трансформаторни предложения, за да отговори на всяко потребителско изискване. Нова универсална оферта за двойна намотка: новаторски и високопроизводителен дизайн на автоматизацията. Оптимално предложение за единично навиване: поколение доказани продукти. Икономична оферта, достатъчна за повтарящи се автоматизирани системи.

Еднофазни трансформатори 230 V до 400 V - 25 VA до 2500 VA
Универсален обхват 25 VA до 2500 VA - двойна намотка

Закрепване върху омега релса (в зависимост от модела) или панел (винт)
Вторично заземяване чрез щепселни джъмпери (в зависимост от модела)
Сигнализиращ светодиод
Работна температура: + 60 ° C
Серийно / паралелно окабеляване на вторични намотки чрез щепсели (в зависимост от модела)
Оптимален обхват 25 VA до 2500 VA - единична намотка
Фиксиране на панел (винт) или на DIN релса (опция в зависимост от модела)
Работна температура: + 50 ° C
Икономичен обхват 40 VA до 400 VA - единична намотка
Фиксиране на панел (винт)

Продуктов каталог