Wastewater Treatment Plants

Wastewater Treatment Plant - Kubratovo
Wastewater Treatment Plant - Kubratovo Realization date: 17.05.2011

Проектът включва реконструкция на първичните и вторичните утаители на ПСОВ Кубратово, изграждане на трето стъпало за отстраняване на азот и фосфор от отпадъчните води и изграждане на канализационна по...

Прочети повече
Wastewater Treatment Plant - Pazardjik
Wastewater Treatment Plant - Pazardjik Realization date: 04.08.2011

Проектът е на Министерството на околната среда и водите за пречистване на водите на река Марица до устието й в Егейско море.

Прочети повече