Ethanol Production

Realization date: 04.04.2007

SCADA система за визуализация и управление на производство на етанол – СиС Индъстрис

Клиент:

СиС Индъстрис

web site: www.sisindustries.bg

Клиентска нужда:

Подмяна на системата за управление в цеха за дестилация и дехидратация. Преди изграждането на системата, управлението се извършва чрез разпределена система на базата на Interbus шина и локални PID регулатори. Предишният проект бе реализиран със система на ICONICS и се извършва от едно PC.

Проектът обхваща:

Подмяна на контролното оборудване на ниво автоматизация на операторското управление и запазване на продуктовата технология и съществуващото оборудване(разходомери, датчици, вентили и други).

Ново решение:

Системата за управление е реализирана с програмируеми контролери от гамата TSX Premium на Schneider Electric. TSX Premium са мощни и бързи контролери с възможност за осъществяване на PID и PWM управление. Настоящата конфигурация е P3623М CPU, 80AI/32AO/48DI/32DO и е с комуникационен модул Ethernet 10/100 Mbit/s. Ако е необходимо, конфигурацията може да бъде разширена и/или надградена до система с горещо резервиране на процесора и входно/изходните модули. Всички връзки с полевото оборудване се реализират посредством Ex бариери.Ethernet комуникацията позволява да се установи бърза и ефективна връзка с PC частта от управляващата система.

Човеко-машинният интерфейс е базиран на 2 PC (в режим горещо резервиране) и позволява на операторите да наблюдават и контролират целия процес в системата за дестилиране от две работни места. Проектът е реализиран с помощта на SCADA Citect – един от 10-те най-популярни продукти в тази област. Всички процеси и модули в системата са графично представени върху екраните, като това представяне помага на операторите да наблюдават процесите в системата.

Архивите със събития и алармени сигнали дават възможност за проследяване на важни събития. SCADA системата генерира от чети, дефинирани от самия потребител. Възможен е достъппрез Internet за контрол на системата за отдалечено управление. Потребителският достъп се ограничава чрез йерархични нива на достъп. Системата дава възможност за лесно надграждане в зависимост от клиентските нужди.

Системата за управление и контрол е изградена посредством SCADA софтуера Citect - съвременна, удобна и надеждна система. Фирмата производител е закупена от Schneider Electric.

Back to all projects

Other projects

Wastewater Treatment Plant - Kubratovo Wastewater Treatment Plant - Kubratovo 17.05.2011

Проектът включва реконструкция на първичните и вторичните утаители на ПСОВ Кубратово, изграждане на трето стъпало за отстраняване на азот и фосфор от отпадъчните води и изграждане на канализационна по...

Read more
Modern solution for building automation Modern solution for building automation 06.05.2007

Сградна автоматизация в Бояна бизнес център – управление на климатичната система на сградата

Read more
SPA at Hotel Orchid SPA at Hotel Orchid 08.08.2011

Изграждане на централизирано решение за управление на SPA-центъра

Read more
View all our projects