Solution for Silicone Micro-Injector

Realization date: 04.08.2011

Управление на микро-инжектор за контролируемо подаване на силикон към шприц-машини от различни марки.

Клиент: 

Silcotech GmbH, България.

site: http://www.silcotech.eu

Клиентска нужда:

Управление на микро-инжектор за контролируемо подаване на силикон към шприц-машини от различни марки.

Използвани продукти:

Системата е изградена на база програмируем контролер FX2N-32MT-DS на Mitsubishi Electric. Изпълнителният механизъм (микро-инжекторът) се задвижва от АС серво-мотор Parker SVH8260038142ID65A7400, управляван от серво-регулатор Parker Comapax 3. Връзката между програмируемия контролер и серво-регулатора се осъществява по CanBus.

Реализирано решение:

Системата за управление е поместена в отделно стоящ електрошкаф на колела, което дава възможност за лесно придвижване и свързване към различни типове шприц-машини. Връзката машина-човек (HMI) се осъществява с помощта на цветен операторски терминал тип touch screen (МТ8000 на Weintek Labs, Тайван). От терминал се задават параметрите на инжектирането на силикона (могат да се задават до 99 комплекта с параметри).

Параметри:

  • дистанция на удара (инжектирането);
  • скорост на удара;
  • време задръжки;
  • задаване на изчакване на събития от процеса (достигнато налягане, задействан изключвател и др.).
  • параметри на програмата за почистване на инжектора.

HMI терминалът се използва и за диагностика на:

  • работата на възлите на машината;
  • серво задвижването;
  • датчици за налягане;
  • авария.

Режимът на ръчно управление на машината също се извършва с помощта на операторския терминал.

Back to all projects

Other projects

Wastewater Treatment Plant - Kubratovo Wastewater Treatment Plant - Kubratovo 17.05.2011

Проектът включва реконструкция на първичните и вторичните утаители на ПСОВ Кубратово, изграждане на трето стъпало за отстраняване на азот и фосфор от отпадъчните води и изграждане на канализационна по...

Read more
Modern solution for building automation Modern solution for building automation 06.05.2007

Сградна автоматизация в Бояна бизнес център – управление на климатичната система на сградата

Read more
SPA at Hotel Orchid SPA at Hotel Orchid 08.08.2011

Изграждане на централизирано решение за управление на SPA-центъра

Read more
View all our projects