SPA at Hotel Orchid

Realization date: 08.08.2011

Изграждане на централизирано решение за управление на SPA-центъра

Клиент: 

SPA-център в хотел Орхидея, Златни пясъци

site: http://www.spahotelorchidea.com/

Използвани продукти и системи:

Индустриален софтуер SCADA Vijeo Citect за автоматизация и визуализация и програмируем контролер FX2N на Mitsubishi Electric

Реализирано решение: 

Проектът за управление на SPA-центъра е реализиран на персонален компютър, свързан в локална мрежа и работещ под операционната система на Microsoft Windows XP. Компютърът осигурява функционирането на SCADA Vijeo Citect софтуер, версия 6.1, което позволява на операторите да контролират процесите и да въздействат върху тях. Непосредственото управление на процесите се осъществява от програмируем контролер FX2N на Mitsubishi Electric, който чрез Ethernet връзка комуникира със SCADA софтуера.

Персоналният компютър на рецепцията централизирано управлява SPA-центъра и наблюдава цялостния процес. Основният екран на операторското място изобразява всички управлявани процеси в SPA-центъра - осветление, климатизация, вентилация,парни бани и сауни, визуализирани на базата на архитектурния план на хотела. Основните обекти за управление са парните бани и сауните,където е необходимо да се регулира температурата и вентилацията, да се управлява осветлението, а посредством паникбутон да се сигнализира възникването на проблем. Всеки един от обектите за управление може да бъде следен и коригиран на отделен екран, на който подробно са визуализирани всички параметри.

Има възможност да се включват и изключват отделни уреди или целия обект от персонален компютър на рецепцията. Могат да се задават температурни стойности и аварийни граници. Програмата управлява и ефектното диодно осветление в стените на кабините за пускане на светлина за релакс и почивка.

Във всеки един момент последните три алармени състояния се визуализират на активната програмна страница в персоналния компютър. В прозорците за алармени състояния може да се проследи часа на активиране на дадената аларма, величината, която е в алармено състояние, типа и състоянието наалармата (ON/OFF). Всяка възникнала алармена ситуация се записва,проследява и отстранява. Системата дава възможност за архив на избрани от потребителя параметри и удобна визуализация чрез графики и таблици.

Back to all projects

Other projects

Wastewater Treatment Plant - Kubratovo Wastewater Treatment Plant - Kubratovo 17.05.2011

Проектът включва реконструкция на първичните и вторичните утаители на ПСОВ Кубратово, изграждане на трето стъпало за отстраняване на азот и фосфор от отпадъчните води и изграждане на канализационна по...

Read more
Modern solution for building automation Modern solution for building automation 06.05.2007

Сградна автоматизация в Бояна бизнес център – управление на климатичната система на сградата

Read more
Electrical Panels - Svilocell Electrical Panels - Svilocell 08.08.2011

Пусковият срок за завършване на проекта е 1-ви октомври 2007 г

Read more
View all our projects