Reconstruction - Portal Crane

Realization date: 20.09.2008

Проект за модернизация на задвижването и управлението на портален кран от Ехнатон

Клиент:

Дунавски драгажен флот – Видин АД

Съществуващо положение преди ремонта:

Преди ремонта съществуват два основни проблема: оригиналната система за синхронизация на въжетата, осъществена чрез селсини, отдавна е извън строя; двигателят на механизъм “Грайфер” е подложен на силно загряване и дефектиране, което е довело до двукратното му изгаряне. Оригиналните двигатели 75 kW на механизмите “Грайфер” и “Подем” са били заменени със 110 kW двигатели, но при завишената мощност двигателят на механизъм “Грайфер” е изгорял и се е наложило да бъде пренавиван. Реализирана е нова релейно-контакторна схема за управление на двигателите и допълнително е монтирано принудително обдухване, но и товане е решило проблемите.

Анализ на проблемите:

Излизането от строя на системата за синхронизация на въжетата е довело:

 • до отпадане на възможността кранистът да използва полуавтоматичните цикли (“загребване и следващ подем”, “отваряне и едновременно вдигане”, “отваряне и последващо спускане”), които му спестяват технологично време при работа с механизъм “Грайфер”;
 • отпадане на синхронната работа на двата механизма при вдигане/спускане на товар. При работа с грайфер, когато материалът вече е загребан, кранистът държи въжетата на механизъм “Подем” поохлабени и така си осигурява грайферът да бъде затворен в процеса на вдигане. Това обаче води до вдигане на товара почти изцяло с двигателя на механизъм “Грайфер”, откъдето идва вторият проблем.

Решение:

При модернизацията на задвижването и управлението на механизми “Грайфер” и “Подем” на кран портален КПП 10 (12.5 t) са запазени съществуващите електродвигатели с навит ротор. Задвижването им се осъществява от честотни регулатори, които осъществяват и защитни функции на двигателите.

Осигурени параметри в паспорта на крана:

 • максимална скорост на повдигане на товара – 70 m/min;
 • време за достигане на максимална скорост – 5 s;
 • време за спиране от максимална скорост – 1 s.

За реализиране на синхронизация между въжетата при работа с грайфер и при работа с кука са монтирани датчици за обратна връзка по положение и по скорост. Управлението се осъществява от програмируем контролер. Апаратурата за управление на двата механизма е монтирана в само един шкаф. Това освобождава допълнително място в машинното помещение. В кабината на крановика са запазени командоконтролерите за двата механизма. Запазени са 4 фиксирани скорости за работа на двата механизма. Монтирани са допълнително:

 • селектор за избор на режим на работа: ръчен или полуавтоматичен;
 • селектор за избор начина на работа: с кука или с грайфер; 
 • бутон за настройка крайно затворено положение на грайфера;
 • бутон за настройка крайно отворено положение на грайфера;
 • лампи за сигнализация при различни неизправности.

Резултати:

Вдигането на товара се осъществява от двата двигателя, като системата за синхронизация гарантира разпределение на тежестта между тях. При загребване на материал, кранистът не се грижи за опъване на въжетата на механизъм “Подем”. Това се осъществява автоматично от системата за синхронизация. След спускане на грайфера върху насипния материал (при използване на полуавтоматичните цикли) двете въжета са произволно охлабени. При задаване на полуавтоматичен цикъл “загребване и последващ подем” грайферът се вкопава в насипния материал под собствената си тежест и се затваря. Малко преди “крайно затворено положение” става автоматично изпъване на въжетата на подема и след затваряне на грайфера двата двигателя започват съвместно вдигане на товара.

Процесът е така синхронизиран, че не се налага спиране на някой от двигателите с цел изчакване на другия. В резултат на това се намалява времето за разтоварване на една платформа от 11 ч. на 8.5 ч. Поради факта, че четирите въжета са опънати почти през цялото време, оплитането им е сведено до минимум, което води до намаляване на неплановия престой и забавяне на преждевременното износване на въжетата.

Възможни опции:

 • добавяне на модули за регенеративно спиране;
 • монтиране на терминал, чрез който се извършва параметрирането на системата и се разширяват възможностите за диагностика;
 • монтиране на PTC датчици в двата двигателя.

Back to all projects

Other projects

Wastewater Treatment Plant - Kubratovo Wastewater Treatment Plant - Kubratovo 17.05.2011

Проектът включва реконструкция на първичните и вторичните утаители на ПСОВ Кубратово, изграждане на трето стъпало за отстраняване на азот и фосфор от отпадъчните води и изграждане на канализационна по...

Read more
Modern solution for building automation Modern solution for building automation 06.05.2007

Сградна автоматизация в Бояна бизнес център – управление на климатичната система на сградата

Read more
SPA at Hotel Orchid SPA at Hotel Orchid 08.08.2011

Изграждане на централизирано решение за управление на SPA-центъра

Read more
View all our projects