Ethanol Production Plant

Realization date: 03.08.2011

Full-scale project for ethanol production

Клиент: 

ВИНС Индустрийс ООД, с. Церковски, община Карнобат

site: http://www.vinsindustries.com

Технология:

Технологията и проектът за автоматизация на завода са разработени от канадската компания Cemcorp. На база на този проект Ехнатон разработва подпроектите на електроинсталацията, системите за измерване и управление (флоуметри, клапани, температура, налягане). Работата на фирмата по проекта обхваща и настройката и пуска в експлоатация на обекта. 

Апаратура:

Апаратурата за автоматизация, използвана в проекта, е комплексно решение между продуктите и системите, предлагани от водещи производители в тази област: Emerson, Honeywell, Yokogawa и др. 

Изпълнение:

Договорът за изпълнение на проекта вече е подписан, сроковете за предаване на обекта са между 4 и 5 месеца.

Back to all projects

Other projects

Wastewater Treatment Plant - Kubratovo Wastewater Treatment Plant - Kubratovo 17.05.2011

Проектът включва реконструкция на първичните и вторичните утаители на ПСОВ Кубратово, изграждане на трето стъпало за отстраняване на азот и фосфор от отпадъчните води и изграждане на канализационна по...

Read more
Modern solution for building automation Modern solution for building automation 06.05.2007

Сградна автоматизация в Бояна бизнес център – управление на климатичната система на сградата

Read more
SPA at Hotel Orchid SPA at Hotel Orchid 08.08.2011

Изграждане на централизирано решение за управление на SPA-центъра

Read more
View all our projects