Granary - Topaz Mel

Realization date: 04.08.2011

Изграждане на автоматизирана система за управление на нови силози (складове) на зърнохранилището в мелницата на ТОПАЗ МЕЛ, с. Церковски, община Карнобат.

Клиент:

Топаз Мел, с. Церковски,община Карнобат

site: http://topazmel.com

Клиентска нужда:

Изграждане на електрическите инсталации в зърнохранилището и програмно осигуряване с PLC и SCADA система.

Използвани продукти и системи:

Проектът за управление на Силози за зърно – PC част е реализиран на персонален компютър, свързан в локална мрежа, и работещ под операционната система на Microsoft Windows XP. Компютърът осигурява функционирането на SCADA софтуер на CITECT, версия 6.1. Софтуерът SCADA позволява на операторите на обекта да контролират работата му и да въздействат върху нея. Използвайки RS422 връзка, софтуерът SCADA комуникира с програмируем контролер FX2N Mitsubishi Electric, който осъществява непосредствено управление на обекта.

При появяване на алармено състояние от определено устройство, обектът спира да функционира изцяло. Всички устройства след аварийното устройство се спират моментално (включително и аварийното устройство), следят се времената за спиране и се спират по етапи. Процедурата се изпълнява по този начин, за да се избегне евентуално задръстване по пътя на зърното и принудителен престой на съоръженията.Системата дава възможност за проследяване на алармените състояния. Подава се информация в колко часа алармата е била активирана, името на величината, която е в алармено състояние, типа на алармата и състоянието на алармата - дали още е активна ON или вече е в нормалния диапазон OFF. При потвърждаване на алармата от оператора тя се изчиства от това поле и може да се види в страница Alarm Summary. Системата за управление и контрол дава възможност за висока ефективност и оптимизация напроцесите в зърнохранилището, което води до повишаване конкурентоспособността на предприятието. Управлението на всички процеси по пълнене, празнене, пречистване на силозите се извършва от диспечера на операторската станция, което свежда до минимум човешката намеса. Системата е отворена за функционалнални разширения, както и за добавяне на нови съоръжения.

Back to all projects

Other projects

Wastewater Treatment Plant - Kubratovo Wastewater Treatment Plant - Kubratovo 17.05.2011

Проектът включва реконструкция на първичните и вторичните утаители на ПСОВ Кубратово, изграждане на трето стъпало за отстраняване на азот и фосфор от отпадъчните води и изграждане на канализационна по...

Read more
Modern solution for building automation Modern solution for building automation 06.05.2007

Сградна автоматизация в Бояна бизнес център – управление на климатичната система на сградата

Read more
SPA at Hotel Orchid SPA at Hotel Orchid 08.08.2011

Изграждане на централизирано решение за управление на SPA-центъра

Read more
View all our projects