Electrical Panels - Svilocell

Realization date: 08.08.2011

Пусковият срок за завършване на проекта е 1-ви октомври 2007 г

Клиент: 

Свилоцел ЕАД, гр. Свищов

ite: http://www.svilosa.bg

Задача:

Цялостно разрабоване на проекта, доставка на апаратурата и произвеждане на 150 разпределителни и контролни табла за следните цехове, подлежащи на ремонт и модернизация: цех Главен корпус, цех Содокотел, цехове КРЕБС и ОИР, цех ЛАРОКС, цех Каустизация и регенерация на варта.   

Изпълнение:

Два месеца 

Back to all projects

Other projects

Wastewater Treatment Plant - Kubratovo Wastewater Treatment Plant - Kubratovo 17.05.2011

Проектът включва реконструкция на първичните и вторичните утаители на ПСОВ Кубратово, изграждане на трето стъпало за отстраняване на азот и фосфор от отпадъчните води и изграждане на канализационна по...

Read more
Modern solution for building automation Modern solution for building automation 06.05.2007

Сградна автоматизация в Бояна бизнес център – управление на климатичната система на сградата

Read more
SPA at Hotel Orchid SPA at Hotel Orchid 08.08.2011

Изграждане на централизирано решение за управление на SPA-центъра

Read more
View all our projects