Modern solution for building automation

Realization date: 06.05.2007

Сградна автоматизация в Бояна бизнес център – управление на климатичната система на сградата

Клиент:

Бояна Бизнес Център

site: none

Описание:  

Бояна бизнес център – жилищно-административен луксозен комплекс, осигуряващ всички необходими условия за бизнес и почивка. В комплекса влизат както административна част с няколко заседателни зали, така и ресторант, басейн, фитнес зала и жилищни помещения. Архитектурното решение и обзавеждането съответства на 5 звезден хотел.

Реализирано решение:

Техническото решение е реализирано със система на TAC от групата на Schneider Electric, която покрива всички потребности на клиента от управление на отделни устройства като конвектори, мотори и задвижки, до компютърна система за администриране на сградата.

Структура на системата:

Системата е изградена от 3 подсистеми на долно ниво и компютърно работно място, събиращо и обработващо информацията на горно ниво. Използваните технически средства включват 60 броя TAC контролери; 54 броя сензори, 33 броя задвижки и клапи, вентили; 21 броя честотни регулатори. Използвани са 2 вида мрежи LONWORK и Modbus (за честотни регулатори). За управлението се използва операторска станция, приготвена на TAC Vista; контролерите са програмирани спрямо потребностите на възложителя с TAC Menta.

Визуализация и управление чрез TAC Vista:

Проектът за управление на сградната автоматизация – система – PC част, е реализиран на PC компютър, свързан в LONWORK мрежата и работещ под операционна система Microsoft Windows XP. Софтуерът позволява на операторите да контролират работата на системата и да въздействат върху нея. Ползвайки LONWORK връзка, SCADA софтуерът комуникира с програмируемите контролери, които осъществяват непосредствено управление на системата. Визуализира се цялата информация, свързана с обекта, записва се информацията, алармите, трендовете и репортите.

Управление на климатичните камери:

Целта на климатичните камери не е осигуряване на отопление или охлаждане на помещенията, а пресен въздух с необходимата комфортна температура, съобразена със зададената и измерена та (от стайните панели) за помещението температура. Освен това автоматиката трябва да осигурява наблюдение състоянието на филтрите, ремъците на двигателите, термичните защити и при аварийна ситуация да блокира съответната камера и да формира необходимите аларми.   Особен вид аларма е защитата против замръзване. Нейното състояние трябва да се следи, независимо дали съответната камера работи, и при възникване на аварийна ситуация да се вземат необходимите мерки за защита на водните секции (затваряне на ПЖР, изключване на вентилатора, отваряне на трипътния вентил на секция отопление, пускане на циркулационната помпа). Оборотите на всеки един от вентилаторите се пускат и регулират независимо един от друг. Системата за сградна автоматизация на Бояна бизнес център предлага съвременно ниво на енергийна ефективност и функционалност на управлението.

Back to all projects

Other projects

Wastewater Treatment Plant - Kubratovo Wastewater Treatment Plant - Kubratovo 17.05.2011

Проектът включва реконструкция на първичните и вторичните утаители на ПСОВ Кубратово, изграждане на трето стъпало за отстраняване на азот и фосфор от отпадъчните води и изграждане на канализационна по...

Read more
SPA at Hotel Orchid SPA at Hotel Orchid 08.08.2011

Изграждане на централизирано решение за управление на SPA-центъра

Read more
Electrical Panels - Svilocell Electrical Panels - Svilocell 08.08.2011

Пусковият срок за завършване на проекта е 1-ви октомври 2007 г

Read more
View all our projects