Boyana Business Center

Realization date: 05.05.2007

Модерно решение за сградна автоматизация в Бояна бизнес център

Описание: 

Бояна бизнес център – жилищно-административен луксозен комплекс, осигуряващ всички необходими условия за бизнес и почивка. В комплекса влизат както административна част с няколко заседателни зали, така и ресторант, басейн, фитнес зала и жилищни помещения. Архитектурното решение и обзавеждането съответства на 5 звезден хотел.

Изпълнител на системата за управление: Ехнатон

Задача:

Сградна автоматизация в Бояна бизнес център – управление на климатичната система на сградата.

Реализирано решение:

Техническото решение е реализирано със система на TAC от групата на Schneider Electric, която покрива всички потребности на клиента от управление на отделни устройства като конвектори, мотори и задвижки, до компютърна система за администриране на сградата.

Структура на системата:

Системата е изградена от 3 подсистеми на долно ниво и компютърно работно място, събиращо и обработващо информацията на горно ниво. Използваните технически средства включват 60 броя TAC контролери; 54 броя сензори, 33 броя задвижки и клапи, вентили; 21 броя честотни регулатори. Използвани са 2 вида мрежи LONWORK и Modbus (за честотни регулатори). За управлението се използва операторска станция, приготвена на TAC Vista; контролерите са програмирани спрямо потребностите на възложителя с TAC Menta.

Back to all projects

Other projects

Wastewater Treatment Plant - Kubratovo Wastewater Treatment Plant - Kubratovo 17.05.2011

Проектът включва реконструкция на първичните и вторичните утаители на ПСОВ Кубратово, изграждане на трето стъпало за отстраняване на азот и фосфор от отпадъчните води и изграждане на канализационна по...

Read more
Modern solution for building automation Modern solution for building automation 06.05.2007

Сградна автоматизация в Бояна бизнес център – управление на климатичната система на сградата

Read more
SPA at Hotel Orchid SPA at Hotel Orchid 08.08.2011

Изграждане на централизирано решение за управление на SPA-центъра

Read more
View all our projects